• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ชยานุชิต ชยางศุ
ศูนย์โรคระบบสมอง

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบสมอง

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณทิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2545
    • - อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2551

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคระบบสมอง