• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ชยพล ตรีขจรศักดิ์
ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-ข้อสะโพกและข้อเข่า

วุฒิการศึกษา

    • - 2549-2555 : แพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
    • - 2555-2558 : โรงพยาบาลตราด
    • - 2558-2562 : ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
    • - 2563-2564 : ข้อสะโพกและข้อเข่า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ