• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.จิรภัทร โล่ห์ประธาน
ศูนย์อายุรกรรม

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ปี 2553
    • - Diploma Of The Board Of Internal Medicine แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2560
    • - Basic Science of Regenerative Medicine and Stem Cell คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2559

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์อายุรกรรม