• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.กิตติพงศ์ ตัณฑเศรษฐี
ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยาวินิจฉัย-รังสีร่วมรักษาของลำตัว

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2550
    • - อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบลำตัว คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2559
    • - รังสีวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2556
    • - Body Interventional Radiologist /รังสีแพทย์ร่วมรักษาระบบลำตัว

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์รังสีวินิจฉัย