• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.กฤตพร พุ่มจันทน์
ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมโรคหัวใจ

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    • - อายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
    • - อายุรศาสตร์โรคหัวใจ แผนกโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก