• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.กฤตธี ภูมาศวิน
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจิต

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์

วุฒิการศึกษา

    • - 2549-2555 : แพทยศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
    • - 2558 : วุฒิบัตรความชำนาญ สาขาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจิต