• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.กรกฎ โตวชิราภรณ์
ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมโรคหัวใจ

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี 2547
    • - อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี 2553
    • - อายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี 2555
    • - อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ปี 2556

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก