• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
ทพ.สถิตย์ ทรัพย์ศิริชัยกุล
ศูนย์ทันตกรรม

วุฒิการศึกษา

    • - ทันตแพทย์ศาสตร์บัญฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2535
    • - Orthodontics New Your University, USA ปี 2541

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ทันตกรรม