• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
ทพ.ธราธร ธนาลาภสกุล
ศูนย์ทันตกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟัน

วุฒิการศึกษา

    • - ทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2535
    • - ORTHODONTIC PROGRAM NEW YORK UNIVERSITY ปี 2540

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ทันตกรรม