• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
ทพญ.อรวรรณ ตรีวิมล
ศูนย์ทันตกรรม

วุฒิการศึกษา

    • - ทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2529

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ทันตกรรม