• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
ทพญ.จารุวรรณ คล้ายอุดม
ศูนย์ทันตกรรม

วุฒิการศึกษา

    • - ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2538
    • - ประกาศนีย์บัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตกรรมสำหรับเด็ก) ปี 2548

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ทันตกรรม