• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
ทญ.พลอยไพลิน มโนวิลาส
ศูนย์ทันตกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านรักษารากฟัน

วุฒิการศึกษา

    • - 2559 : ทันตกรรมแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • - 2564 : ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชา วิทยาเอ็นโดดอนต์

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ทันตกรรม