ติดต่อเรา

โรงพยาบาลนวเวช
เลขที่ 99/3 ถนนประเสริฐมนูกิจ
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์
02 029 9431

อีเมล์
hr.recruit@navavej.com