• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
navavej_web_banner_Renal_Care Center_1920x660

ศูนย์ไตเทียม
(Renal Care Center)

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลนวเวช ร่วมกับศูนย์ไตเทียม บี. บราวน์ ประเทศเยอรมนี ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเทียม ด้วยการรักษาที่ได้มาตรฐาน โดยเราได้เตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ประกอบด้วยทีมแพทย์อายุรศาสตร์โรคไต ทีมพยาบาลที่ผ่านการอบรมด้านไตเทียมตามมาตรฐานสมาคม ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต พร้อมด้วยทีมนักกำหนดอาหารและเภสัชกรที่ให้คำแนะนำเรื่องอาหารและยาในผู้ป่วยโรคไต ในการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นสุข

เวลาทำการ
  เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00-20.00 น.

navavej_web_banner_Renal_Care Center_600x400

ศักยภาพในการรักษา

การบริการฟอกเลือดรูปแบบอื่นๆ สำหรับผู้ป่วยภาวะวิกฤติในหอผู้ป่วยวิกฤต (บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง)
 • Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT)
 • Sustained Low-Efficiency Dialysis (SLED)
 • Therapeutic Apheresis
 • Hemoadsorption
 • Couple Plasma Filtration Adsorption (CPFA)
 • Extracorporeal Liver Support Systems - Double Plasma Molecular Absorption System (DPMAS) - Single Plasma Albumin Dialysis (SPAD) - High Volume Plasma Exchange (HVPE)
 • Peritoneal Dialysis (Acute and Chronic)

 • เครื่องไตเทียม รุ่น Dialog EVO
  - เป็นเครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตจากประเทศเยอรมนี ที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ป่วยไตวายแต่ละคน โดยสามารถปรับรูปแบบการรักษาให้เหมาะกับผู้ป่วยที่มีความแตกต่างทางกายภาพและความต้องการในการขจัดของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย รวมไปถึงเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการฟอกเลือดด้วย
  - มีฟังก์ชันในการตรวจสอบการทำงานของเครื่องแบบเต็มรูปแบบ ก่อนการฟอกเลือด เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระหว่างการฟอกเลือดว่าเครื่องจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาการฟอกเลือดของผู้ป่วยในแต่ละครั้ง
  - สร้างความอุ่นใจประหนึ่งการรักษาตัวอยู่บ้านด้วยการสร้างบรรยากาศที่สะดวกสบาย สะอาด และเป็นส่วนตัว มีระบบ 1:1 และมีช่องเสียบหูฟังแยก

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

บทความที่เกี่ยวข้อง