• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
navavej_web_banner_Womens_Health Center_1920x660

ศูนย์สุขภาพหญิง
(Women’s Health Center)

ศูนย์สุขภาพหญิง โรงพยาบาลนวเวช เราให้บริการเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ รับฟังปัญหา ให้คำปรึกษา ดูแลคุณแม่และทารกในครรภ์ด้วยความใส่ใจ และบริการเฉพาะด้านนรีเวช ตรวจคัดกรอง วินิจฉัย รักษา และป้องกันโรคทางนรีเวชของสตรีในแต่ละช่วงวัยแบบครบวงจร โดยทีมสูตินรีแพทย์ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่ช่วยให้การวินิจฉัยแม่นยำ ถูกต้อง และปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ

เวลาทำการ
  เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.

navavej_web_banner_Womens_Health_Center_1920x660

บริการของเรา


 • ตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษาก่อนแต่งงาน และการวางแผนก่อนมีบุตร
 • บริการรับฝากครรภ์ ตรวจคัดกรองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  การดูแลสุขภาพมารดา
  - ตรวจสุขภาพอย่างละเอียดในการฝากครรภ์
  - ตรวจติดตามและดูแลร่วมกับแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น เมื่อพบปัญหาสุขภาพ

  การดูแลสุขภาพทารกในครรภ์
  - ตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ทุกครั้งเมื่อคุณแม่มาตรวจครรภ์
  - ตรวจความสมบูรณ์และคัดกรองความผิดปกติในอวัยวะต่าง ๆ ของทารกในครรภ์ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ 4D ที่ทันสมัย โดยแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal Fetal Medicine) อย่างน้อย 2 ครั้ง เมื่ออายุครรภ์ 18-22 สัปดาห์ และอายุครรภ์ 28-32 สัปดาห์
  - ตรวจคัดกรองความผิดปกติด้านพันธุกรรมของทารกในครรภ์ด้วยการตรวจเลือดคุณแม่ (Cell-free fetal DNA)
  - ส่งตรวจน้ำคร่ำหรือตรวจเลือดจากสายสะดือทารก โดยแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal Fetal Medicine) เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์

 • ให้คำปรึกษาทางเลือกในการคลอด ให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล ทั้งการคลอดธรรมชาติและผ่าตัดคลอดรวมถึงการทำหมัน
 • อบรมโปรแกรมการเตรียมตัวคลอด และการดูแลบุตรหลังคลอด
 • ดูแลขณะรอคลอดโดยทีมแพทย์พยาบาลที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ในบรรยากาศที่สงบ ปลอดภัย พร้อมเตียงรอคลอดที่ทันสมัย นุ่มสบาย สามารถปรับให้อยู่ในอิริยาบถต่าง ๆ ได้หลากหลาย ทำให้เกิดความผ่อนคลาย
 • บริการคลอดแบบธรรมชาติ และการผ่าตัดคลอด ในห้องคลอดที่มีเครื่องมือทันสมัย สะอาด และปลอดภัย โดยทีมสูตินรีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และทีมพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมดูแลให้การคลอดเป็นไปอย่างปลอดภัย ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถเคลื่อนย้ายคุณแม่เข้าห้องผ่าตัดคลอดในห้องคลอดได้ทันที
 • ดูแลทารกแรกเกิด ทารกจะได้รับการดูแลทันที จากแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดโดยเฉพาะ ทำให้ทารกน้อยมีความปลอดภัยสูงสุด


 • ตรวจและวินิจฉัยโรคทางนรีเวชในสตรีทุกวัย
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และการตรวจหาเชื้อ HPV
 • การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
 • ดูแลสตรีในวัยหมดประจำเดือน (วัยทอง)
 • อัลตราซาวด์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะอุ้งเชิงกรานสตรี
 • ตรวจหาความผิดปกติของปากมดลูก โดยการส่องกล้องขยาย (Colposcopy) ตัดชิ้นเนื้อ และรักษาเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูกก่อนระยะมะเร็ง
 • ให้ยาเคมีบำบัดโรคมะเร็งนรีเวช
 • การผ่าตัดรักษาโรคทางนรีเวช ผ่านทางหน้าท้องและผ่าตัดส่องกล้อง

ศักยภาพในการรักษา

 • เตียงคลอดไฮดรอลิกไฟฟ้าที่ทันสมัย สามารถปรับระดับและทิศทาง เพื่อให้เหมาะสมกับสรีระของคุณแม่แต่ละท่าน
 • เครื่องติดตามการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์และการบีบตัวของมดลูกมารดาขณะรอคลอด สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติของมารดาและทารกในครรภ์ได้อย่างรวดเร็ว นำไปสู่การรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อความปลอดภัยทั้งมารดาและทารกในครรภ์
 • เครื่องให้ความอบอุ่นแก่ทารกแรกเกิดทันทีหลังคลอด ทำให้ร่างกายทารกอบอุ่นไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด สามารถส่งต่อทารกแรกเกิดไปที่แผนกทารกแรกเกิดได้อย่างรวดเร็ว โดยมีเส้นทางการส่งต่อที่แยกกับบริการอื่นเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับดูแลมารดาและทารกในครรภ์
 • เตียงคลอดไฮดรอลิกไฟฟ้าที่ทันสมัย สามารถปรับระดับและทิศทาง เพื่อให้เหมาะสมกับสรีระของ
 • เครื่องติดตามการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์และการบีบตัวของมดลูกมารดาขณะรอคลอด สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติของมารดาและทารกในครรภ์ได้อย่างรวดเร็ว นำไปสู่การรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อความปลอดภัยทั้งมารดาและทารกในครรภ์
 • เครื่องให้ความอบอุ่นแก่ทารกแรกเกิดทันทีหลังคลอด ทำให้ร่างกายทารกอบอุ่นไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด สามารถส่งต่อทารกแรกเกิดไปที่แผนกทารกแรกเกิดได้อย่างรวดเร็ว โดยมีเส้นทางการส่งต่อที่แยกกับบริการอื่นเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
เครื่องมือวินิจฉัยทางรังสีวิทยาที่ทันสมัยและแม่นยำ
 • เครื่องตรวจอัลตราซาวด์ Ultrasound 2D มีประจำห้องตรวจทุกห้อง จำนวน 6 เครื่อง ใช้ในการตรวจประเมินภาวะสุขภาพของมารดาและทารกทุกครั้งที่มาพบแพทย์
 • เครื่องตรวจอัลตราซาวด์ Ultrasound 4D ใช้ในการตรวจประเมินสุขภาพทารกในครรภ์สามารถเห็นความผิดปกติของทารกได้อย่างชัดเจน นำสู่การวางแผนการดูแลทารกของทีมแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

บทความที่เกี่ยวข้อง