• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
navavej_web_banner_Internal_Medicine_1920x660

ศูนย์อายุรกรรม
(Internal Medicine)

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลนวเวช บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย โดยทีมแพทย์อายุรกรรมและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ครอบคลุมทุกสาขา ที่พร้อมให้การดูแลรักษาร่วมกับทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินตลอด 24 ชม. คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการ ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์และเทคโนโลยีล้ำสมัย ทำให้การวิเคราะห์ผลถูกต้องแม่นยำ ระบบการจัดยาแบบพร้อมทานตามมื้อด้วยเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยตามมาตรฐานสากล

เวลาทำการ
  เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.

navavej_web_banner_Internal_Medicine_2_600x400

บริการของเรา

บริการให้คำปรึกษาด้วยทีมแพทย์อายุรกรรมและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง บริการส่งเสริมสุขภาพ ดูแลรักษาทั้งกลุ่มโรคติดต่อและไม่ติดต่อเรื้อรัง ประกอบด้วย
 • อายุรแพทย์ทั่วไป
 • อายุรแพทย์เบาหวาน และต่อมไร้ท่อ
 • อายุรแพทย์โรคปอดเเละระบบทางเดินหายใจ
 • อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ
 • อายุรแพทย์โรคข้อเเละรูมาติซั่ม
 • อายุรแพทย์โรคไต
 • ศักยภาพในการรักษา

  Medi-Span เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของแพทย์และเภสัชกรในการรักษา โดยมีองค์ประกอบดังนี้
  • ฐานข้อมูลยา (Global Drug Database) ประกอบด้วยรายละเอียดของยา ทั้งส่วนประกอบ สรรพคุณ ข้อควรระวัง โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทำให้แพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ สามารถตรวจสอบข้อมูลของยาแต่ละตัวในทุกแง่มุม
  • ตรวจสอบการสั่งยาของแพทย์ ได้แก่ จำนวน ขนาด และปริมาณของยาที่เหมาะสม ลดโอกาสการสั่งยาซ้ำซ้อนสำหรับผู้ป่วยที่พบแพทย์หลายสาขา ผู้ป่วยอยู่ในภาวะห้ามใช้ยาตัวใดหรือไม่ ประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วย ยาที่ผู้ป่วยได้รับสามารถใช้ร่วมกันได้หรือไม่ รวมถึงการประเมินยาที่คงเหลือในร่างกายจากการรับยาก่อนหน้านี้ และตรวจสอบยาที่มีโครงสร้างยาคล้ายคลึงกัน แต่มีชื่อทางการค้าแตกต่างกัน โดยขึ้นข้อความเตือนบนหน้าจอของแพทย์ทันทีที่สั่งยา

  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

  บทความที่เกี่ยวข้อง