• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
navavej_web_banner_ Oncology & Hematology Center_1920x660

ศูนย์มะเร็ง และโรคเลือด
(Oncology & Haematology Center)

ศูนย์โรคมะเร็งและโรคเลือด โรงพยาบาลนวเวช เราดูแลทุกท่านแบบองค์รวมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจคัดกรองมะเร็ง ไปจนถึงการให้คำปรึกษาและวางแผนการรักษาร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เมื่อผู้ป่วยพบมะเร็งในระยะเริ่มแรก จนถึงระยะสุดท้าย โดยใส่ใจทุกรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ป่วยแต่ละคน และให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว

เวลาทำการ
  เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น.

navavej_web_banner_ Oncology & Hematology Center_600x400

บริการของเรา


 • การป้องกันโรค (Health Prevention) โดยให้คำแนะนำและตรวจคัดกรองมะเร็งที่ต้องตรวจทุกปี เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งต่อมลูกหมาก
 • ตรวจดูแลและรักษา ให้บริการดูแลรักษาแบบครบวงจร

ศักยภาพในการรักษา

 • วินิจฉัยโรคมะเร็งที่รวดเร็วและทันสมัย
 • วางแผนการรักษาเฉพาะบุคคล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย
 • รักษาแบบองค์รวม ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ โดยให้บริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งและการรักษาตามชนิดของโรคมะเร็ง รวมถึงการรักษาร่วมกับสถาบันมะเร็งอื่น เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา ตัวอย่างเช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งระบบเลือด มะเร็งระบบน้ำเหลือง และมะเร็งชนิดอื่น ๆ
 • ให้ยาเคมีบำบัดและยาตรงเป้าที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน
 • ดูแลอย่างต่อเนื่องภายหลังเสร็จสิ้นการรักษา
 • ให้คำปรึกษาอย่างรอบด้าน ทั้งเรื่องโภชนาการ การบรรเทาอาการและการระงับปวด
 • บริการประเมินความเสี่ยงเฉพาะบุคคล เพื่อการคัดกรองและป้องกันโรคมะเร็ง
 • ดูแลผู้ป่วยที่มีผลข้างเคียงหลังการให้ยาเคมีบำบัดหรือฉายแสงจากที่อื่น

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

บทความที่เกี่ยวข้อง