• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
navavej_web_banner_emergency_room_1920x660

ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ
(Emergency Room)

ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ โรงพยาบาลนวเวช เราเตรียมพร้อมการทำงาน 24 ชั่วโมง ด้วยความรวดเร็ว ฉับไว ปลอดภัย และได้มาตรฐาน เพื่อให้การบริการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ฉุกเฉินวิกฤติ และการรับส่งต่อผู้ป่วย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินและทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team) ที่มีประสบการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเครื่องมือในการช่วยชีวิตที่มีประสิทธิภาพสูงและครบถ้วน มีระบบการคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ และให้บริการแยกเป็นสัดส่วน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ด้วยมาตรฐานระดับสากล
เวลาทำการ
  เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

navavej_web_banner_emergency_room_600x400

บริการของเรา


 • ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุหรือมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีระบบทางด่วนพิเศษ (Fast Track) สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มีอาการเฉียบพลัน ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
 • ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ แบบ One Stop Service ในห้องแยกโรคติดเชื้อระบบแรงดันลบ (Negative Pressure)
 • บริการเคลื่อนย้ายและดูแลผู้ป่วย โดยรถพยาบาลบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Advance Ambulance) รถพยาบาลสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติหัวใจ (Mobile CCU) โดยทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเครื่องมือแพทย์ที่ครบครัน

ศักยภาพในการรักษา

 • ห้องกู้ชีพ (Resuscitation Room) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบครัน
 • ห้องผ่าตัดมาตรฐานสากล (Operating Theatre) พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือผ่าตัดที่ทันสมัย พร้อมให้บริการผ่าตัดฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
 • ห้องแยกโรค (Negative Pressure) สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรงเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว มีมาตรฐานและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
 • ห้องล้างสารพิษ (Decontamination Room) สำหรับผู้ป่วย เพื่อลดการบาดเจ็บ ลดดูดซึมสารพิษเข้าสู่ร่างกาย และป้องกันการปนเปื้อน แพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม

 • เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ (Central and Bedside Monitor) เพื่อติดตามอาการผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง
 • เครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ (AutoPulse) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยฟื้นคืนชีพ ในภาวะหัวใจหยุดเต้น
 • เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (Defibrillator) พร้อมระบบติดตามคุณภาพการช่วยฟื้นคืนชีพ

 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Spectral CT Scan) โดยเป็นเทคโนโลยีที่ให้ภาพคมชัด มีความละเอียดสูง เพิ่มความแม่นยำและความเร็วในการวินิจฉัยภาวะเลือดออกในสมอง และการได้รับบาดเจ็บรุนแรง (Trauma Injury)
 • เครื่องเอ็มอาร์ไอ (MRI) ขนาด 3.0 เทสลา ระบบดิจิทัล เพื่อตรวจวิเคราะห์รอยโรค ได้รวดเร็วและแม่นยำ
 • เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ (Biplane) ที่สามารถแสดงรายละเอียดของหลอดเลือดหัวใจได้อย่างคมชัด ลดปริมาณสารทึบแสงที่ใช้ในการตรวจรักษาให้น้อยที่สุดและใช้เทคโนโลยีสร้างภาพหลอดเลือดและการประมวลผล เพื่อรักษาภาวะหลอดเลือดผิดปกติ เช่น หลอดเลือดหัวใจตีบตัน หลอดเลือดฉีกขาดจากอุบัติเหตุ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ