• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
navavej_web_banner_ Ear Nose & Throat Center_600x400

ศูนย์ หู คอ จมูก
(Ear Nose & Throat Center)

ศูนย์ หู คอ จมูก โรงพยาบาลนวเวช พร้อมดูแลและให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับ หู คอ และจมูก แก่ผู้รับบริการทุกช่วงวัย ทั้งบริการการทดสอบภูมิแพ้ด้วยการตรวจเลือดและทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง การตรวจประเมินการได้ยิน รวมถึงการนำสิ่งแปลกปลอมออกจากระบบ หู คอ จมูก โดยคัดสรรเครื่องมือที่มีความทันสมัย เพื่อประสิทธิภาพการรักษา และส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ทุกท่านที่มาใช้บริการ

เวลาทำการ
  เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น.

navavej_web_banner_ Ear Nose & Throat Center_1920x660

บริการของเรา


 • การตรวจการได้ยิน
 • การทดสอบภูมิแพ้ด้วยการตรวจเลือดและทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง
 • การวินิจฉัยโรค หู คอ จมูกและไซนัส โดยวิธีส่องกล้องช่วยทำให้วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ รวมถึงการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา
 • การส่องกล้องชนิดใยแก้วนำแสง ในการวินิจฉัยโรค หู คอ จมูก


 • โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้
 • โรคติดเชื้อทางหู คอ จมูก เช่น หูชั้นกลางอักเสบ, ทอนซิลอักเสบ, ไซนัสอักเสบ
 • เวียนศีรษะบ้านหมุน
 • การนำสิ่งแปลกปลอมออกจากหู คอ จมูก โดยวิธีส่องกล้อง
 • ผ่าตัดเล็กทางหู คอ จมูก
 • การผ่าตัดต่อมทอนซิล และต่อมอะดีนอยด์
 • การผ่าตัดต่อมไทรอยด์

การผ่าตัดดำเนินการโดยแพทย์เฉพาะทาง ในห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานและเทคโนโลยีขั้นสูง มีระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน มีการดูแลหลังผ่าตัดอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

ศักยภาพในการรักษา

 • Skin prick test เพื่อตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความแม่นยำสูง
 • ชุดตรวจ หู คอ จมูก พร้อมวีดิทัศน์
 • ชุดเครื่องมือส่องกล้องตรวจ หู คอ จมูก
 • ห้องตรวจการได้ยิน พร้อมเครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยินด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

บทความที่เกี่ยวข้อง