• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
Untitled-1-03

ศูนย์ทันตกรรม
(Dental Center)

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลนวเวช เราจัดเตรียมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ในการให้บริการ ดูแล รักษา และป้องกัน โรคในช่องปาก เพื่อสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีของท่าน ในทุกช่วงวัย และเพิ่มความมั่นใจในความสะอาดและความปลอดภัย ด้วยระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ได้มาตรฐานระดับสากล มีความปลอดภัยสูง ให้ท่านรู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการ

เวลาทำการ
  เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00-20.00 น.
  เปิดให้บริการ วันอาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น.

navavej_web_banner_ Dental Center_600x400

บริการของเรา


 • ตรวจสุขภาพช่องปาก
  - การตรวจอย่างละเอียดในการค้นหาปัญหาช่องปากและใช้กล้องดิจิทัลที่จะแสดงภาพให้ท่านสามารถมองเห็นความผิดปกติขณะตรวจอย่างชัดเจน ซึ่งทีมแพทย์จะอธิบายและวางแผนการรักษาร่วมกัน
  - การเอกซเรย์สามมิติ (X-ray 3D) เพื่อติดตามการเคลื่อนของตำแหน่งฟันแต่ละซี่ ซึ่งจะทำให้สามารถวางแผนการดูแลฟันให้เรียงสวย
 • ขูดหินปูนและขัดฟัน เพื่อป้องกันภาวะโรคเหงือกอักเสบ และมีระบบติดตามเพื่อให้ท่านได้รับการขูดหินปูนและขัดฟันทุก ๆ 6 เดือน
 • ขัดฟันเคลือบฟลูออร์ไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน เพื่อป้องกันฟันผุในเด็ก และมีระบบติดตามให้เด็ก ๆ ได้รับการเคลือบฟลูออร์ไรด์ ทุก 4 เดือน


 • ทันตกรรมจัดฟัน ให้บริการแก้ไขอาการ ดังนี้
  - ฟันเก ฟันห่าง ฟันยื่น ฟันที่เรียงตัวไม่สวยงาม ซึ่งเป็นสาเหตุให้เคี้ยวอาหารไม่ละเอียด
  - ฟันซ้อนเก ทําให้แปรงฟันหรือทําความสะอาดฟันได้ยาก ทำให้ฟันผุและเหงือกอักเสบได้ง่าย
  - ขากรรไกรผิดรูปหรือฟันเทจากผิดปกติบางอย่าง เช่น การดูดนิ้ว การกลืนที่ผิดปกติ
  - ฟันล้มเอียงหรือห่างจากกัน เนื่องจากการถอนฟันแล้วทิ้งไว้โดยไม่ได้ใส่ฟันปลอมนานเกินไป
  - ทันตกรรมเด็กให้บริการโดยทันตแพทย์เด็กโดยเฉพาะ
 • อุดฟันน้ำนม
  - รักษารากฟันน้ำนม
  - ครอบฟันน้ำนม
  - เครื่องมือกันฟันล้ม


 • การทำรากเทียม โดยแพทย์เฉพาะทาง มีเครื่องเอกซเรย์สามมิติ (X-ray 3D) ที่สามารถประเมินตำแหน่งของรากฟันเทียมได้อย่างแม่นยำ ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการวางรากเทียมได้ตรงตำแหน่งเพิ่มประสิทธิภาพในการวางรากฟันเทียม
 • การทำฟันปลอม ซึ่งมีกระบวนการที่ละเอียด ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้รับบริการ ใส่ฟันปลอมได้อย่างกระชับไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวัน

ศักยภาพในการรักษา

ประกอบด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา
 • ทันตกรรมทั่วไป
 • ทันตกรรมเด็ก
 • ทันตกรรมรักษารากฟัน
 • ทันตกรรมจัดฟัน
 • ศัลยกรรมช่องปาก
 • ศัลยกรรมรากเทียม
 • ศัลยกรรมปริทันต์

 • เครื่องมือเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจประเมินสุขภาพช่องปาก
   - ชุดยูนิตทำฟัน พร้อมกล้องตรวจช่องปากและจอภาพขณะตรวจ ทำให้เห็นภาพความผิดปกติและแพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้ทันที
   - เครื่องเอกซเรย์ในปากระบบดิจิทัล ซึ่งมีความละเอียด สามารถระบุตำแหน่งความผิดปกติ และความผิดปกติของฟันได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
   - เครื่องถ่ายภาพรังสีกระดูกขากรรไกรและกะโหลกศีรษะ
   - เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานทันตกรรมที่ได้มาตรฐาน ทำให้ชิ้นงานออกมาเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละบุคคล
 • ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

  บทความที่เกี่ยวข้อง