• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
navavej_web_banner_Children's Health_Center_1920x660

ศูนย์สุขภาพเด็ก
(Children’s Health Center)

ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลนวเวช ดูแลใส่ใจเด็ก ๆ เสมือนคนในครอบครัว เรามีทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ส่งเสริม และป้องกันโรค แก่เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ในทุก ๆ มิติ พร้อมเพิ่มความมั่นใจในการควบคุมเละป้องกันการติดเชื้อ ด้วยการแยกพื้นที่บริการระหว่างเด็กป่วย กับเด็กที่มารับวัคซีนและเข้ารับบริการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กออกจากัน นอกจากนี้ยังเพิ่มความอุ่นใจในความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ด้วยระบบ Assess Control ในหอผู้ป่วยและแผนกทารกแรกเกิด ที่ช่วยคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาในพื้นที่ผู้ป่วยใน และเรายังเตรียมพร้อมรับมือกับการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติเด็กทุกวินาที ตลอด 24 ชั่วโมง

เวลาทำการ
เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00-20.00 น.
เปิดให้บริการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00-20.00 น.

navavej_web_banner_Children's Health_Center_600x400

บริการของเรา


 • บริการฉีดวัคซีนตามวัย โดยมีระบบติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับวัคซีนมาตรฐานอย่างครบถ้วน
 • บริการฉีดวัคซีนเสริม เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี วัคซีนป้องกันไวรัสเอชพีวี เพื่อให้เด็ก ๆ มีภูมิต้านทาน ปลอดภัยจากโรคที่ป้องกันได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • ตรวจสุขภาพทั่วไปสำหรับเด็ก ๆ ในแต่ละช่วงวัย เพื่อติดตามภาวะสุขภาพ ซึ่งสิ่งแวดล้อมในสภาวะปัจจุบัน เป็นปัจจัยให้เกิดโรคตั้งแต่วัยเด็ก
 • ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถใช้ชีวิตในวัยต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ

เราพร้อมให้บริการ โดยมีทีมกุมารแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้การดูแลรักษา การส่งเสริมและป้องกันโรค ทั้งยังให้บริการดูแลการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติในเด็ก ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการและความเชี่ยวชาญ
กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อ
กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา
กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนังและตจวิทยา
กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมเด็ก (จิตวิทยา)
กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
กุมารแพทย์ผู้เฉพาะทางด้านโรคปอด
กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคต่อมไร้ท่อ
กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจในเด็ก
กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านประสาทวิทยา
กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งโลหิตวิทยา
กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านตับและทางเดินอาหาร
กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมทั่วไป

ศักยภาพในการรักษา

 • การวางแผนด้านการส่งเสริมและป้องกันโรค สำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 14 ปี
 • การดูแลรักษาอาการเจ็บป่วย การบาดเจ็บสำหรับเด็ก
 • การตรวจสารก่อภูมิแพ้ และภูมิแพ้ต่าง ๆ เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพ
 • ตรวจภาวะพร่องฮอร์โมนการเจริญเติบโต และการตรวจความเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย เพื่อให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม
 • มีหน่วยงานในการดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ (NICU) ด้วยทีมกุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมให้การดูแล ทารกคลอดก่อนกำหนด, ทารกน้ำหนักตัวน้อย, ทารกแฝด
 • มีหน่วยงานในการดูแลเด็กฉุกเฉินวิกฤติ ทั้งหน่วยงานฉุกเฉิน และหน่วยงานวิกฤติ พร้อมอุปกรณ์ ที่ทันสมัยประสิทธิภาพสูง

 • การตรวจคัดกรองการได้ยินสำหรับทารกแรกเกิด (OAE) ให้สามารถประเมินการได้ยินของเด็ก ๆ ได้ตั้งแต่แรกเกิด ทำให้สามารถวางแผนการรักษาได้ทันที
 • การตรวจภาวะการสูญเสียการได้ยิน (ABR) เป็นการตรวจต่อเนื่องจากการตรวจคัดกรองการได้ยินเมื่อพบความผิดปกติ
 • การตรวจภาวะการนอนกรน (Sleep Test) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการรักษา
 • มีเครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูงในการดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่มีระบบการหายใจผิดปกติตั้งแต่กำเนิด ที่มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูง
 • ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

  บทความที่เกี่ยวข้อง