• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
navavej_web_banner_Children's Health_Center_1920x660

ศูนย์สุขภาพเด็ก
(Children’s Health Center)

ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลนวเวช ดูแลใส่ใจเด็ก ๆ เสมือนคนในครอบครัว เรามีทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ส่งเสริม และป้องกันโรค แก่เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ในทุก ๆ มิติ พร้อมเพิ่มความมั่นใจในการควบคุมเละป้องกันการติดเชื้อ ด้วยการแยกพื้นที่บริการระหว่างเด็กป่วย กับเด็กที่มารับวัคซีนและเข้ารับบริการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กออกจากัน นอกจากนี้ยังเพิ่มความอุ่นใจในความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ด้วยระบบ Assess Control ในหอผู้ป่วยและแผนกทารกแรกเกิด ที่ช่วยคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาในพื้นที่ผู้ป่วยใน และเรายังเตรียมพร้อมรับมือกับการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติเด็กทุกวินาที ตลอด 24 ชั่วโมง

เวลาทำการ
เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00-20.00 น.
เปิดให้บริการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00-20.00 น.

navavej_web_banner_Children's Health_Center_600x400

บริการของเรา


 • บริการฉีดวัคซีนตามวัย โดยมีระบบติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับวัคซีนมาตรฐานอย่างครบถ้วน
 • บริการฉีดวัคซีนเสริม เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี วัคซีนป้องกันไวรัสเอชพีวี เพื่อให้เด็ก ๆ มีภูมิต้านทาน ปลอดภัยจากโรคที่ป้องกันได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • ตรวจสุขภาพทั่วไปสำหรับเด็ก ๆ ในแต่ละช่วงวัย เพื่อติดตามภาวะสุขภาพ ซึ่งสิ่งแวดล้อมในสภาวะปัจจุบัน เป็นปัจจัยให้เกิดโรคตั้งแต่วัยเด็ก
 • ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถใช้ชีวิตในวัยต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ

 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป และฉุกเฉินวิกฤติ ทุกระบบ โดยทีมแพทย์กุมารแพทย์โรคทั่วไป และกุมารแพทย์เฉพาะทาง เช่น เฉพาะทางด้านภูมิแพ้ เฉพาะทางโรคติดเชื้อในเด็ก เฉพาะทางทางเดินหายใจ
 • ศักยภาพในการรักษา

  • การตรวจสารก่อภูมิแพ้ และภูมิแพ้ต่าง ๆ เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพ
  • ตรวจภาวะพร่องฮอร์โมนการเจริญเติบโต และการตรวจความเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย เพื่อให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม
  • มีหน่วยงานในการดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ (NICU) ด้วยทีมกุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมให้การดูแล - ทารกคลอดก่อนกำหนด - ทารกน้ำหนักตัวน้อย - ทารกแฝด
  • มีหน่วยงานในการดูแลเด็กฉุกเฉินวิกฤติ ทั้งหน่วยงานฉุกเฉิน และหน่วยงานวิกฤติ พร้อมอุปกรณ์ ที่ทันสมัยประสิทธิภาพสูง

 • การตรวจคัดกรองการได้ยินสำหรับทารกแรกเกิด (OAE) ให้สามารถประเมินการได้ยินของเด็ก ๆ ได้ตั้งแต่แรกเกิด ทำให้สามารถวางแผนการรักษาได้ทันที
 • การตรวจภาวะการสูญเสียการได้ยิน (ABR) เป็นการตรวจต่อเนื่องจากการตรวจคัดกรองการได้ยินเมื่อพบความผิดปกติ
 • การตรวจภาวะการนอนกรน (Sleep Test) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการรักษา
 • มีเครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูงในการดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่มีระบบการหายใจผิดปกติตั้งแต่กำเนิด ที่มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูง
 • ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

  บทความที่เกี่ยวข้อง