• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
navavej_web_banner_Cardio_Center_1920x660

ศูนย์โรคหัวใจและทรวงอก
(Cardiology Center)

ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก โรงพยาบาลนวเวช เราดูแลหัวใจของท่านด้วยความใส่ใจ ครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง วินิจฉัยในระยะเริ่มต้น ไปจนถึงการรักษาและฟื้นฟู ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์และทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ เรามีเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัยและครบครัน สร้างความมั่นใจและอุ่นใจว่าทุกท่านจะได้รับการบริการที่ดีที่สุด ในภาวะฉุกเฉินด้านหัวใจ พร้อมดูแลตลอด 24 ชม. ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางสวนหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก เพราะเรารู้ว่าทุกวินาทีมีความหมาย

เวลาทำการ
  เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น.
  ดูแลภาวะฉุกเฉินด้านหลอดเลือดหัวใจ 24 ชั่วโมง

navavej_web_banner_Cardio_Center_600x400

บริการของเรา


 • ค้นหาและคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้วยโปรแกรมการตรวจที่ครอบคลุม
 • วินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย
 • รักษาผู้ป่วย โดยแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง
 • ติดตามดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ศักยภาพในการรักษา

 • Mobile CCU ให้บริการในภาวะฉุกเฉินโรคหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง ที่สามารถวินิจฉัยโรคหัวใจก่อนถึงโรงพยาบาล และส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยีผ่านระบบ Telemedicine ถึงแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจได้ทันที
 • ห้องปฏิบัติการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cardiac Catheterization Laboratory) ด้วยเทคโนโลยีเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ ที่มีความคมชัด และลดความเสี่ยงจากการใช้ปริมาณสารทึบรังสี
  - การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันด้วยวิธีการขยายด้วยบอลลูนหรือใส่ขดลวดค้ำยัน
  - การรักษาหลอดเลือดตีบตันในส่วนอื่นของร่างกายนอกเหนือจากหลอดเลือดหัวใจ
  - การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ หรือเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
  - การรักษาด้วยวิธีการขยายหลอดเลือดแดงตีบตันที่เลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ เช่น สมอง ไต แขน ขา
 • ห้องผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก (Cardiothoracic surgery)
  - การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG)
  - การผ่าตัดซ่อมแซมและเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
  - การผ่าตัดโรคหลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องอกหรือช่องท้อง
  - การผ่าตัดส่องกล้องอวัยวะในช่องอก (ปอด) (Video Assisted Thoracic Surgery: VATS)
 • หน่วยดูแลผู้ป่วยวิกฤติหัวใจ พร้อมทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่พร้อมมุ่งมั่นและเต็มที่ในการให้บริการ

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ตรวจหาความผิดปกติของจังหวะการเต้นของหัวใจด้วยคลื่นหัวใจ
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test) เป็นการตรวจความสามารถและความผิดปกติของหัวใจในขณะออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่งบนสายพานลู่วิ่ง ใช้ประกอบกับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อตรวจภาวะหัวใจขาดเลือดที่ซ่อนอยู่ และมีความปลอดภัยสูง
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) ผ่านทางผนังหน้าอก และหรือผ่านทางหลอดอาหาร ด้วยเทคโนโลยีการจำลองภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงจากเครื่องตรวจอัลตราซาวด์ ที่มีหัวตรวจความละเอียดสูง สามารถจำลองภาพ 3 มิติ ทำให้ได้ภาพการทำงานของหัวใจที่ละเอียดและเสมือนจริง ประกอบเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ช่วยให้ทีมแพทย์รักษาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เพื่อตรวจจับความผิดปกติที่บ่งชี้ถึงโรคหัวใจที่ซ่อนอยู่
 • การตรวจบันทึกติดตามการทำงานคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG holter monitoring) เป็นการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพา ทั้งแบบชุดการตรวจติดตามตลอด 24 ชั่วโมง หรือ 48 ชั่วโมง ที่ใช้ตรวจจับจังหวะการเต้นผิดปกติของหัวใจที่ซ่อนอยู่แม้เพียงเล็กน้อย เพื่อสืบค้นและวินิจฉัยโรคที่แฝงอยู่ทำให้สามารถป้องกันภาวะที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • การตรวจทดสอบภาวะการเป็นลมหมดสติด้วยเครื่องปรับระดับ (Tilt Table Test) ด้วยเทคนิคเตียงปรับองศาการนอน พร้อมชุดตรวจจับการเปลี่ยนแปลงสัญญาณชีพ ใช้ตรวจจับการปรับตัวทางสรีรวิทยาของระบบไหลเวียนโลหิตที่ผิดปกติในขณะยืน ใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะหมดสติหรือเป็นลมโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • การตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด (Ankle-Brachial Index) ตรวจหาร่องรอยการตีบของหลอดเลือดส่วนปลาย การแข็งตัว หรือไม่ยืดหยุ่นของหลอดเลือด
 • การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Spectral CT Scan) โดยเป็นเทคโนโลยีที่ให้ภาพคมชัด มีความละเอียดสูง เพื่อค้นหาภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ
 • การตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอ็มอาร์ไอ (MRI) ขนาด 3.0 เทสลา ระบบดิจิทัล เพื่อใช้สำหรับการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

บทความที่เกี่ยวข้อง