• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
navavej_web_banner_ Physical Medicine & Rehabilitation Center_1920x660

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
(Physical Medicine & Rehabilitation Center)

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลนวเวช ให้บริการดูแลรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้มารับบริการ ภายใต้ความดูแลของทีมนักกายภาพบำบัดพร้อมด้วยเครื่องมือ และโปรแกรมการรักษาฟื้นฟูตามมาตราฐานวิชาชีพ โดยวางแผนการรักษาร่วมกับทีมแพทย์เฉพาะทาง ทีมพยาบาล นักกิจกรรมบำบัด และสหสาขาวิชาชีพ เพื่อการดูแลอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย นำไปสู่ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ เรามุ่งหมายให้ผู้รับบริการที่ได้รับการรักษาและฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดกลับไปมีสุขภาพที่ดี สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพให้ความรู้และความเข้าใจในการดูแล และปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ

เวลาทำการ
  เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น.
  เปิดให้บริการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-18.00 น.

navavej_web_banner_ Physical_Medicine&Rehabilitation_Center_600x400

บริการของเรา


 • ดูแลรักษาฟื้นฟูกลุ่มผู้ป่วยดังต่อไปนี้
  - ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อด้วยวิธี การยืดเหยียด การประคบร้อน/เย็น ออกกำลังกาย และใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อลดปวด
  - ผู้ป่วยโรคระบบประสาท ด้วยเทคนิคและโปรแกรมการฝึกผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน/ อัมพาตครึ่งซีก การกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า และการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
  - ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจและทรวงอก ด้วยวิธี การจัดท่า การเคาะปอด การสั่นรัวปอด การฝึกหายใจ การสอนไออย่างมีประสิทธิภาพ และการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มการขยายตัวของทรวงอก
  - ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ดูแลรักษาฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจ ออกแบบการออกกำลังกายเพิ่มสมรรรถภาพการทำกิจกรรมต่างๆ

ศักยภาพในการรักษา

 • เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า
 • เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์
 • เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ
 • เครื่องช่วยงอเหยียดเข่า
 • เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของแขน ขาแบบมีแรงช่วย
 • เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นสั้น
 • แผ่นประคบร้อน
 • ไขพาราฟิน
 • เตียงฝึกยืน
 • เครื่องช่วยพยุงเดินยืน เดิน

 • เครื่องตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (EMG หรือ Electromyography) ช่วยค้นหาและวินิจฉัยโรค Office Syndrome และกลุ่มอาการอ่อนแรง ชาปลายมือปลายเท้า

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

บทความที่เกี่ยวข้อง