• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
navavej_web_banner_Mental_Health_1920x660

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจิต
(Mental Health)

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจิต โรงพยาบาลนวเวช ให้ความสำคัญกับสุขภาพใจ เพราะใจกับกายสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ใจดีกายสุข กายแข็งแกร่งใจเบิกบาน เรามุ่งเน้นการดูแลตั้งแต่การเริ่มต้นของภาวะเครียด เพื่อป้องกันมิให้เกิดภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล โดยจิตแพทย์ และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

เวลาทำการ
  เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น.

navavej_web_banner_Mental_Health_600x400

บริการของเรา

ปัจจุบันปัญหาทางสุขภาพจิตมีมากขึ้น มีความต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย การมาพบจิตแพทย์ จึงมีความสำคัญเพื่อค้นหาปัญหาที่แท้จริงเพื่อทำบำบัดรักษาด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ
 • การให้คำปรึกษา
 • การปรับความคิด
 • การปรับพฤติกรรม
 • การบำบัดครอบครัว
 • การใช้ยา และอื่นๆ

ศักยภาพในการรักษา

คลินิกจิตใจผู้ใหญ่
 • ซึมเศร้า
 • วิตกกังวล
 • ไบโพลาร์
 • ย้ำคิดย้ำทำ
 • เครียด
 • ภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burn out)
 • ภาวะเครียด หมดใจในการทำงาน (Brown out)
 • ปัญหาครอบครัว
 • นอนไม่หลับ
 • ใช้สารเสพติด

  คลินิกจิตใจเด็ก
 • สมาธิสั้น
 • ไม่เข้าสังคม
 • เรียนช้า
 • โดนแกล้ง
 • ไม่ยอมไปโรงเรียน
 • ปัญหาวัยรุ่น
 • ติดเกมส์
 • วัดไอคิว (Intelligence Quotient)
 • วัดอีคิว (Emotional Quotient)
 • วัดความถนัด
 • วัดความบกพร่องการเรียน
 • ฝึกพูด ฝึกออกเสียง
 • กิจกรรมบำบัด
 • ฝึกอ่าน, ฝึกเขียน, ฝึกสะกด โดยนักกิจกรรมบำบัด
 • ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ