• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
navavej_web_banner_Eye_Center_1920x660

ศูนย์ตา
(Eye Center)

เพราะดวงตาและการมองเห็นของท่านเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่ง ศูนย์ตา โรงพยาบาลนวเวชจึงพร้อมดูแลและ เอาใจใส่ดวงตาของท่านและบุคคลที่ท่านรักโดยสหสาขาวิชาชีพแบบครบวงจร ทีมแพทย์และบุคลากรด้านจักษุ ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจรักษาตาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยครบครัน เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าจะได้รับการวินิจฉัยที่แม่นยำ ได้รับการรักษาในระยะยาวตรงตามมาตรฐานและได้รับการ รักษาที่มีการวางแผนและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เวลาทำการ
  เปิดให้บริการ วันอาทิตย์-วันศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น.
  เปิดให้บริการ วันเสาร์ เวลา 09.00-20.00 น.

navavej_web_banner_Eye_Center_600x400

บริการของเรา


 • ตรวจรักษาโรคตาทั่วไป เช่น ต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจก ตาแห้ง ตาแดง กุ้งยิง ภูมิแพ้ที่ตา
 • ตรวจคัดกรองความผิดปกติของดวงตา เช่น ตาบอดสี ภาวะสายตาผิดปกติ การมองเห็นสามมิติ โรคต้อหิน เบาหวาน/ความดันโลหิตสูงขึ้นจอตา โรคที่จุดรับภาพชัดอันเกิดจากยา เช่น Hydroxychloroquine/Chloroquine โรคเส้นประสาทตาที่เกิดจากยารักษาโรคบางชนิด เช่น สเตียรอยด์ ยาโรคหัวใจ ยารักษาวัณโรค ยากดภูมิคุ้มกัน
 • ตรวจลานสายตาเพื่อวินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคต้อหิน ประกอบการสอบใบขับขี่ วินิจฉัย ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากโรคหรือยารักษาโรคทางกาย วินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคเส้นประสาทตา เนื้องอกหรือความผิดปกติในสมอง
 • วินิจฉัยความผิดปกติของจอประสาทตาโดยวิธี Fluorescein และ Indocyanine Green Angiography
 • ตรวจวัดสายตาโดยนักทัศนมาตร

  จักษุวิทยาเฉพาะทาง
  - ต้อหินผู้ใหญ่และเด็ก
  - กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
  - จอตาและวุ้นตา
  - เด็กและตาเข
  - ประสาทจักษุ
  - ภูมิคุ้มกันและการอักเสบ
  - ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง


 • วัดระดับความสามารถในการมองเห็น
 • วัดค่าความดันภายในลูกตาอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสกระจกตา
 • วัดค่าสายตาและความโค้งกระจกตาอัตโนมัติ
 • วัดค่าความหนาของกระจกตาแบบไม่สัมผัส
 • ถ่ายภาพจอประสาทตาและขั้วประสาทตา
 • วิเคราะห์โรคต้อหินและชั้นจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกน
 • วัดลานสายตา
 • วัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตา พร้อมภาพถ่ายตัดขวางลูกตา
 • ฉีดสี Fluorescein และ Indocyanine Green เพื่อวินิจฉัยโรคจอตา


 • การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตาทั่วไป โรคตาแห้ง โรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน โรคเปลือกตาอักเสบเรื้อรังและอื่นๆ
 • การผ่าตัดต้อเนื้อและการผ่าตัดต้อกระจก

  จักษุวิทยาเฉพาะทาง
  1. ต้อหินผู้ใหญ่และเด็ก
 • การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคต้อหินในผู้ใหญ่และเด็ก ทั้งชนิดปฐมภูมิและทุติยภูมิ
 • การวินิจฉัยและติดตามภาวะความดันตาสูง
 • การรักษาต้อหินมุมปิดเฉียบพลัน
 • การรักษาต้อหินด้วยยาและเลเซอร์ รวมถึงเลเซอร์สำหรับมุมตาแคบ
 • การผ่าตัดต้อหินและการผ่าตัดใส่อุปกรณ์ระบายน้ำออกจากตา
 • การผ่าตัดต้อหินโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ (deep sclerectomy)
 • การผ่าตัดต้อหินทางเลือกแบบบาดเจ็บน้อย (microinvasive glaucoma surgery)
 • การวินิจฉัยโรคอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรคต้อหิน เช่น ภาวะหยุดหายใจชั่วคราวขณะหลับ (obstructive sleep apnea) โดยศูนย์โรคการนอนหลับ (sleep lab)

  2. กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
  2.1 การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคกระจกตาและผิวตาส่วนหน้า
 • โรคตาแห้งที่มีความซับซ้อนและโรคต่อมไขมันเปลือกตาผิดปกติ (meibomian gland dysfunction)
 • การติดเชื้อบริเวณลูกตาส่วนหน้า เช่น เยื่อตาอักเสบ กระจกตาติดเชื้อ
 • การอักเสบของลูกตาส่วนหน้า เช่น โรคภูมิแพ้ขึ้นตา โรคกระจกตาอักเสบ (peripheral ulcerative keratitis)
  2.2 การผ่าตัดรักษาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
 • การปลูกถ่ายกระจกตา (penetrating keratoplasty)
 • การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดกระจกตา (limbal stem cell transplantation)
 • การปลูกถ่ายเยื่อหุ้มรกที่ผิวตา (amniotic membrane transplantation)
 • การผ่าตัดต้อเนื้อร่วมกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดกระจกตาโดยไม่เย็บแผล
 • การผ่าตัดเนื้องอกที่ผิวตา (ocular surface tumor excision and reconstruction)
 • การผ่าตัดโรคเยื่อตาหย่อน (conjunctivochalasis correction)
 • การใส่เลนส์เสริม ICL (implantable posterior chamber collamer lens)
  2.3 หัตถการโรคกระจกตาและผิวตา
 • การอุดท่อน้ำตาในโรคตาแห้ง (punctal occlusion)
 • การรักษาต่อมไขมันเปลือกตาอุดตัน (meibomian gland expression and intervention)

  3. จอตาและวุ้นตา
 • การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจอตาและวุ้นตา เช่น จอตาฉีกขาด จอตาหลุดลอก เบาหวานขึ้นจอตา จุดภาพชัดบวม รูที่จุดภาพชัด พังผืดที่จอตา จอตาเสื่อม ขั้วประสาทตาและจอตาอักเสบ วุ้นตาเสื่อม เลือดออกในวุ้นตา เส้นเลือดตาอุดตัน
 • การฉีดยาในวุ้นตาเพื่อการรักษา เช่น anti-VEGF สเตียรอยด์ ยาปฏิชีวนะ ยาต้านไวรัส ยาต้านเชื้อรา
 • การรักษาด้วยเลเซอร์ เช่น เลเซอร์เบาหวานขึ้นจอตา เลเซอร์จอตาเฉพาะที่ เลเซอร์จุดภาพชัดบวม
 • การผ่าตัดจอตาและน้ำวุ้นตา
 • การผ่าตัดเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากด้านในลูกตา

  4. เด็กและตาเข
 • การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตาในเด็ก เช่น ต้อกระจกในเด็ก ความผิดปกติในส่วนหน้าของลูกตา ตาเข ตาขี้เกียจ
 • การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตาเขในผู้ใหญ่ เช่น ไทรอยด์ขึ้นตา
 • การตรวจวัดสายตาในเด็กและผู้ใหญ่
 • การผ่าตัด เช่น ต้อกระจกในเด็ก การผ่าตัดกล้ามเนื้อตา

  5. ประสาทจักษุ
 • การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคของเส้นประสาทตา ได้แก่ เส้นประสาทตาอักเสบ เส้นประสาทตาขาด เส้นประสาทตาเสื่อมจากการถูกกดทับ เส้นประสาทตาฝ่อ
 • ภาพซ้อน
 • การสูญเสียการมองเห็นที่ไม่สามารถอธิบายได้
 • ความผิดปกติของเปลือกตาและหนังตาตกจากโรคของเส้นประสาท
 • กล้ามเนื้อรอบตาหรือใบหน้ากระตุก
 • รูม่านตาไม่เท่ากัน
 • ลานสายตาผิดปกติ
 • การฉีดสารโบทูลินั่มท็อกซินเพื่อรักษากล้ามเนื้อรอบตาหรือใบหน้ากระตุก

  6. ภูมิคุ้มกันและการอักเสบ
 • การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคม่านตาอักเสบ
 • การรักษาโดยใช้ยาปรับภูมิคุ้มกัน (immunomodulator)
 • การรักษาโดยการฉีดยาในวุ้นตา เช่น สเตียรอยด์

  7. ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
 • การผ่าตัดเปลือกตา เช่น ผ่าตัดตาสองชั้น แก้ไขหนังตาหย่อน แก้ไขถุงใต้ตา แก้ไขหนังตาตกหรือ กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง แก้ไขเปลือกตาม้วนเข้าใน แก้ไขเปลือกตาแบะออก แก้ไขภาวะเปลือกตาดึงรั้งผิดปกติในโรคไทรอยด์ขึ้นตา ผ่าตัดตัดก้อนที่เปลือกตา แก้ไขขนตาเกหรือขนตาทิ่มตา
 • การผ่าตัดท่อน้ำตา เช่น แก้ไขท่อน้ำตาตันแบบส่องกล้องและแบบเปิดแผลที่ผิวหนัง แก้ไขท่อน้ำตาตัน ส่วนต้น แก้ไขภาวะท่อน้ำตาตันในเด็ก
 • การผ่าตัดเบ้าตา เช่น แก้ไขภาวะกระดูกเบ้าตาแตก แก้ไขภาวะตาโปนจากไทรอยด์ขึ้นตา ตัดก้อนในเบ้าตา แก้ไขภาวะอุบัติเหตุที่เปลือกตา ท่อน้ำตาหรือเบ้าตา
 • การฉีดสารโบทูลินั่มท็อกซินเพื่อรักษาภาวะเปลือกตาดึงรั้งในโรคไทรอยด์ขึ้นตา

ศักยภาพในการรักษา

อุปกรณ์ตรวจตา (Eye Examination Equipments)
 • SL 220: กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ
 • VISUREF 100: เครื่องวัดค่าสายตาและความโค้งกระจกตาระบบอัตโนมัติ
 • VISUPLAN 500: เครื่องวัดค่าความดันภายในลูกตาอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสกระจกตา
 • VISUCAM 524: กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาและตรวจจอประสาทตาโดยการฉีดสี
 • IOLMaster 700: เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตา พร้อมภาพถ่ายตัดขวางลูกตา
 • Cirrus HD-OCT 5000: เครื่องวิเคราะห์โรคต้อหินและชั้นจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกน รวมถึงช่องหน้าลูกตา มุมตาและความหนากระจกตา โดยมีซอฟต์แวร์ Wide field map (PanoMap™) แสดงผลข้อมูลที่ตรวจได้ และซอฟต์แวร์ Guided Progression Analysis (GPA™) ที่ช่วยประเมินการเปลี่ยน แปลงของเส้นใยประสาทตาและขั้วประสาทตา ช่วยในการติดตามโรคต้อหินในระยะยาว
 • HFA3 model 860: เครื่องวัดลานสายตาและความผิดปกติของการมองเห็นแบบอัตโนมัติ ตรวจความ ผิดปกติของเส้นใยประสาทตาและขั้วประสาทตา รวมถึงติดตามการแย่ลงของโรคและประสิทธิภาพ ของการรักษา ภาวะที่ต้องตรวจลานสายตา ได้แก่ โรคต้อหิน โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple sclerosis) โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroidism) ความผิดปกติของต่อมใต้สมอง (Pituitary gland disorders) โรคของระบบประสาทส่วนกลาง เช่น เนื้องอกในสมองซึ่งอาจกดทับระบบประสาทส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการมองเห็น โรคหลอดเลือดสมอง
อุปกรณ์ตรวจตา (Eye Examination Equipments)
 • VISULAS YAG III: เลเซอร์รักษาโรคต้อหิน มุมตาแคบและภาวะถุงหุ้มเลนส์ขุ่นหลังผ่าต้อกระจก
 • VISALIS V500: เครื่องผ่าตัดต้อกระจกและน้ำวุ้นตา
 • VISULAS 532s: เลเซอร์รักษาเบาหวานขึ้นจอตาและโรคต้อหิน

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

บทความที่เกี่ยวข้อง