• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
26 กรกฎาคม, 2022
ข่าวสาร

โรงพยาบาลนวเวช เข้าร่วมกิจกรรม “ชุมชนสุขภาพดี”

โรงพยาบาลนวเวช เข้าร่วมกิจกรรม “ชุมชนสุขภาพดี” โดยให้บริการ วัดความดัน ตรวจวัดน้ำตาลปลายนิ้ว พร้อมให้คำปรึกษาสุขภาพ โดยพยาบาล และให้ข้อมูลโรงพยาบาลโดยเจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่รู้จักในวงกว้างซึ่งได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก กิจกรรมนี้จัดโดย คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา   เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลนวเวช มุ่งให้บริการทางการแพทย์ที่ดีและเข้าถึงง่าย Accessible Quality Healthcare พร้อมดูแลสุขภาพของทุกคนอย่างเข้าอกเข้าใจ