• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
02 กรกฎาคม, 2022
วิดีโอความรู้สุขภาพ

Sleep Test

Sleep Test คือการตรวจหาความผิดปกติขณะหลับ

ใครบ้างที่ควรเข้ารับการตรวจ Sleep Test

สังเกตความผิดปกติเบื่องต้นได้อย่างไร โดย นพ.ชยานุชิต ชยางศุ แพทย์เฉพาะทางด้านประสาทวิทยา