• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
24 มิถุนายน, 2022
บทความสุขภาพ

ข้อเท้าแพลง

คือการบาดเจ็บของเส้นเอ็นบริเวณตาตุ่มนอก พบได้บ่อยจากอุบัติเหตุ การเล่นกีฬา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วประมาน 80 % สามารถหายได้เอง โดยไม่ต้องผ่าตัดหากได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม

 

อาการ

 • ปวด บวม บริเวณตาตุ่มนอก
 • มีจุดเลือดออกใต้ผิวหน้า พกช้ำ จ้ำเลือด
 • เดินลงน้ำหนักไม่ได้

ซึ่งอาการดังกล่าวอาจจะมีกลุ่มโรคที่มีอาการแสดงที่ใกล้เคียงกัน เช่น กระดูกข้อเท้าหัก, กระดูกโคนนิ้วเท้าที่ 5 หัก, เส้นเอ็นตาตุ่มนอกหลุด, กระดูกส้นเท้าหัก เป็นต้น อย่างไรก็ตามควรวินิจฉัยแยกโรคโดยแพทย์เฉพาะทางเพื่อทำการรักษาต่อไป

 

การรักษา

 • ควรพักการเดิน และการใช้งานเท้าข้างที่บาดเจ็บ
 • ประคบเย็นบริเวณที่บาดเจ็บ
 • ยกขาสูง เพื่อลดอาการบวมของเท้า
 • แพทย์อาจจะพิจารณาการรักษาโดยวิธีการใส่เฝือก กรณี ที่มีอาการบาดเจ็บรุนแรง ระยะเวลาประมาน 1-2 สัปดาห์
 • การให้รับประทานยาเพื่อลดการอักเสบของข้อเท้า

ควรนัดตรวจติดตามอาการหลังทำการรักษาประมาน 1-2 สัปดาห์ ถ้าหากอาการบาดเจ็บยังไม่ดีขึ้น อาจจะพิจารณาการรักษาเพิ่มเติม โดยวิธีการทำกายภาพ และหากภายใน 6 สัปดาห์ อาการบาดเจ็บยังไม่ขึ้น แพทย์จะทำ MRI เพื่อวินิจฉัยภาวะโรคอื่นที่เกิดร่วมกัน เช่น กระดูกอ่อนผิวข้อบาดเจ็บ, เส้นเอ็นเหนือข้อเท้าฉีกขาด ฯ

 

การป้องกันการบาดเจ็บซ้ำ

 • ภายหลังจากอาการบาดเจ็บดีขึ้นแล้ว ควรฝึกการบริหารข้อเท้า เพื่อทำให้เส้นเอ็นที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าเรียงตัวได้ดีขึ้น และป้องกันการเกิดข้อเท้าพลิกซ้ำได้ในอนาคต
 • หลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าส้นสูง
 • ใส่อุปกรณ์พยุงข้อเท้า เพื่อป้องกันข้อเท้าพลิกซ้ำ
 • งดเล่นกีฬาที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บซ้ำสูง

 

อย่างไรก็ตามประมาน 20% ของคนไข้ข้อเท้าแพลง จะมีอาการข้อเท้าไม่มั่งคงหลงเหลืออยู่ ซึ่งจำเป็นต้องรักษาโดยวิธีการผ่าตัด ณ ปัจจุบันการผ่าตัดแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ

 1. การผ่าตัดแบบเปิด คือ การผ่าตัดเปิดเพื่อซ่อมเส้นเอ็นที่บาดเจ็บ เป็นวิธีมาตรฐานในการรักษา
 2. การผ่าตัดแบบส่องกล้อง เป็นทางเลือกในการรักษาในปัจจุบัน ช่วยลดขนาดแผลผ่าตัดได้ ซึ่งผู้ป่วยต้องปรึกษากับแพทย์ เพื่อร่วมกันตัดสินใจในการรักษาต่อไป

 

นพ.กวิน วงศ์ทองศรี

แพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ

อนุสาขาศัลยศาสตร์เท้าและข้อเท้า

ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ โรงพยาบาลนวเวช