• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
10 มิถุนายน, 2022
บทความสุขภาพ

เทคฮอร์โมนเพื่อข้ามเพศเอง อันตรายกว่าที่คิด

บุคคลข้ามเพศเป็นเพียงกลุ่มหนึ่งในบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  คนข้ามเพศสามารถแสดงออกอัตลักษณ์ของตนเองผ่านกระบวนการข้ามเพศ เช่น การใช้ฮอร์โมนเพศเพื่อกดฮอร์โมนเพศเดิมในร่างกายและเปลี่ยนไปตามเพศที่ต้องการ โดยก่อนการเริ่มใช้ฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศ จำเป็นต้องพบจิตแพทย์เพื่อวินิจฉัยภาวะ gender dysphoria ก่อนเพื่อป้องกันการได้รับฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศจากภาวะอื่นที่ไม่ได้เป็นคนข้ามเพศ การเริ่มฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศนั้นจำเป็นต้องได้รับพิจารณาจากอายุรแพทย์เฉพาะทางต่อมไร้ท่อหรือนรีแพทย์ เนื่องจากฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศมีผลข้างเคียงและมีข้อควรระวังในหลายด้าน เช่น ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ใช้ในหญิงข้ามเพศ ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดดำอุดตัน มะเร็งเต้านม ไขมันชนิดไตรกลีเซอไรด์สูง การทำงานของตับผิดปกติได้ ส่วนฮอร์โมนเทสโทสเตอร์โรน ทำให้ไขมันในเลือดสูง เลือดข้น ความดันโลหิตสูงขึ้น ตับอักเสบได้

 

จึงเป็นความจำเป็นในบุคคลข้ามเพศที่ใช้ฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศที่ต้องได้รับการตรวจติดตาม เฝ้าระมัดระวังผลข้างเคียงอย่างสม่ำเสมอ

 

โปรแกรมตรวจติดตามการใช้ฮอร์โทนเพื่อการข้ามเพศ : คลิก

 

สนับสนุนข้อมูลโดย

พญ.จารุวรรณ สังข์มาลา

แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลนวเวช