• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
10 มิถุนายน, 2022
บทความสุขภาพ

รู้ได้อย่างไรว่าผู้ชายเริ่มเข้าวัยทองแล้ว

ไม่ใช่มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่เข้าวัยทอง ผู้ชายก็มีอาการของวัยทองได้ อันเกิดมาจากเมื่ออายุมากขึ้นฮอร์โมนเพศชายก็เริ่มลดลงไปตามเวลา ฮอร์โมนเพศชายที่ว่านี้ เรียกว่า ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (testosterone) ซึ่งฮอร์โมนดังกล่าวจะค่อยๆลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ตามปัจจัยต่างๆ เช่น โรคประจำตัวเบาหวาน โรคตับ โรคไต โรคอ้วน ยาต่างๆ การสูบบุหรี่ ไม่ออกกำลังกาย เป็นต้น โดยฮอร์โมนดังกล่าวนี้มีผลต่อการสร้างขน กล้ามเนื้อ กระดูกให้แข็งแรง รวมถึงการสร้างสเปิร์มอีกด้วย อาการที่ต้องสงสัยคือ มีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ไม่กระฉับกระเฉง กล้ามเนื้อลดขนาดลง หงุดหงิดง่าย ความต้องการทางเพศและสมรรถภาพทางเพศลดลง

อย่างไรก็ตาม อาการดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการประเมินอย่างละเอียดจากอายุรแพทย์เฉพาะทางด้านต่อมไร้ท่ออย่างใกล้ชิด เพื่อหาสาเหตุของอาการดังกล่าวและแนวทางการรักษาต่อไป

 

โปรแกรมตรวจประเมินวัยพร่องฮอร์โมน : คลิก 

 

 

สนับสนุนข้อมูลโดย

พญ.จารุวรรณ สังข์มาลา

แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลนวเวช