• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
30 พฤษภาคม, 2022
บทความสุขภาพ

สัญญาณเตือน…ลูกอาจมีปัญหาโรคซน สมาธิสั้น

โรคซน สมาธิสั้น หรือ Attention Deficit Hyperactivity Disorder ย่อว่า ADHD เป็นภาวะที่เกิดจากการทำงานบกพร่องของสมองส่วนหน้า ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมสมาธิและพฤติกรรม ทำให้เด็กมีพฤติกรรมซนมาก อยู่ไม่นิ่ง นั่งติดที่ไม่ได้นาน วอกแวกง่าย ขาดสมาธิจดจ่อ และทำอะไรไม่รอบคอบ ทำให้เด็กเกิดปัญหาทั้งที่บ้าน ที่โรงเรียน รวมถึงการเข้าสังคม การปรับตัวเข้ากับเพื่อน

 

สัญญาณเตือนอาการโรคซน สมาธิสั้นในเด็ก

เด็กจะมีอาการมากกว่า 1 ข้อ ดังต่อไปนี้

  • ซน- เคลื่อนไหวตลอด นั่งไม่ติดที่่ หรือทำอะไรเงียบๆไม่ค่อยได้
  • หุนหันพลันแล่น – วู่วาม รอไม่ค่อยได้ ทำอะไรไม่รอบคอบ
  • ขาดสมาธิ –วอกแวกง่าย เหม่อลอย ขี้ลืม ทำงานช้าหรือทำไม่เสร็จ

 

อาการเหล่านี้เริ่มสังเกตเห็นได้ตั้งแต่เด็กอายุ 4 ขวบและเป็นมาเรื่อยๆ อาการจะแสดงออกทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนและส่งผลให้เกิดปัญหาต่อตัวเด็ก ต้องมีอาการเหล่านี้มานาน 6 เดือน และมีอาการก่อนอายุ 12 ปี

 

 

โรคซน สมาธิสั้น รักษาอย่างไร การรักษาหลักมี 3 ข้อ คือ

1. การใช้ยาเพื่อปรับสมดุลย์ของการทำงานของสมองส่วนหน้าให้เด็กมีสมาธิ และควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น

2. การปรับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่บ้าน เช่น จัดตารางชีวิตประจำวันของเด็กให้เป็นเวลาแน่นอน บ้านมีกฎเกณฑ์และใช้วินัยเชิงบวก บรรยากาศที่บ้านมีความสงบ มีความรัก ความอบอุ่น และความเข้าใจให้กัน

3. การปรับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียน เนื่องจากเด็กซน สมาธิสั้นจะมีปัญหาที่โรงเรียนด้วย คุณครูจึงส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็ก โดยการทำความเข้าใจปัญหาและให้โอกาสเด็กในการปรับตัวด้านการเรียนและการเข้าสังคม เช่น จัดเวลาเพิ่มเติมในการสอนเด็กหรือให้เวลาเพิ่มในการทำงาน ให้เด็กนั่งด้านหน้า ไกลจากหน้าต่างหรือประตู ใช้วินัยเชิงบวกในการสอนเด็กให้ทำตาม

 

ถ้าไม่รักษาเด็กจะเป็นอย่างไร

หากปล่อยไว้ไม่รักษา เด็กซน สมาธิสั้น จะมีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ตามมาได้ เช่น ไม่ใส่ใจการเรียน

การติดเล่นเกมหรือติดเล่นมือถือ เด็กดื้อ ต่อต้าน ไม่เชื่อฟัง หรือมีอารมณ์กังวล ซึมเศร้า มองว่าตัวเองไม่เก่ง ไม่ดี เป็นเด็กมีปัญหา และขาดความมั่นใจในตัวเอง

 

ถ้าสงสัยว่าลูกอาจเป็นโรคซน สมาธิสั้น ควรทำอย่างไร

ควรพาลูกมาปรึกษาแพทย์เพื่อทำการซักประวัติและประเมินอาการโดยละเอียด ร่วมมือกับแพทย์และทางโรงเรียนเพื่อให้เด็กได้รับการดูแลที่เหมาะสมต่อไป

 

 

 

สนับสนุนข้อมูล:

พญ.ดวงรัตน์ วังเกล็ดแก้ว

กุมารแพทย์ที่ปรึกษา ศูนย์สุขภาพเด็ก  โรงพยาบาลนวเวช

กุมารแพทย์ Cert.in Paediatric Psychological Medicine. The Royal Alexandra Children’s Hospital, Australia.