• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
30 พฤษภาคม, 2022
บทความสุขภาพ

ความแปรปรวนของสภาพอากาศ…ส่งผลกระทบต่อเด็กๆ ของเราอย่างไรบ้าง

Climate Variability affects Children’s Health

 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว เป็นผลจากปัจจัยของตัวอากาศและสภาพแวดล้อมในช่วงเวลานั้นๆ เอง แต่การร่างกายของคนเรานั้นก้อมีความสามารถในการปรับสมดุลของร่างกาย ให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องได้เช่นกัน แต่การปรับสมดุลของคนเรานั้นอาจทำไม่ได้รวดเร็วตามสภาพอากาศ และอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเกินไปได้ เพราะฉะนั้นคนที่ร่างกายปรับสมดุลไม่ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กๆนั้น อาจส่งผลกระทบทำให้เกิดความอ่อนเพลีย ความไม่สบายตัวไปจนถึงทำให้เกิดโรคได้

 

สมดุลของร่างกายของคนเรา ปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมดังนี้

1.1  ปัจจัยภายนอก – การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ภูมิประเทศ ส่งผลกระทบต่อสมดุลของร่างกายตลอดเวลา โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง หรือมากเกินไป อาจทำให้เกิดการปรับตัวไม่ทันของร่างกาย

1.2 ปัจจัยภายใน – การกินอาหาร การนอน และวิถีชีวิต ที่มีความแตกต่างหรือไม่เหมาะสมกับช่วงอายุ หรือสมดุลของร่างกาย

1.3 สาเหตุบาดเจ็บจากภายนอกเช่น อุบัติเหตุ สัตว์ทำร้าย ไฟไหม้

 

ดังนั้นสภาพอากาศ ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพร่างกายได้ ดังนี้

  • ลม มักจะพัดพาฝุ่นละอองต่างๆ เข้าสู่ใบหน้า ศีรษะ ทางเดินหายใจ ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ของจมูกและตา อาการของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น หวัด คออักเสบ หลอดลมอักเสบ
  • ความเย็น มักจะโจมตีจากฝ่าเท้า ทำให้เกิดการรักษาสมดุลต่างๆในร่างกายสูญเสียไป ทำให้ร่างกายมีของเสียคั่งได้เยอะ หรือการกำจัดของเสียได้ลดลง ทำให้เกิดความอ่อนเพลียสะสมได้ง่าย ระบบย่อยอาหารมีปัญหา เช่น ท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดท้อง ท้องผูกได้ง่าย
  • ความชื้น ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบผิวหนัง และระบบขับถ่ายการกำจัดของเสีย ทำให้เกิดอาการของระบบทางเดินหายใจ และ ความอับชื้นต่างๆในร่างกายเพิ่มขึ้นได้ง่าย เช่น มีกลิ่นอับชื้นต่างๆ คราบไคล และ เพ่ิมความเสี่่ยงกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ด้วย
  • ความแห้ง ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบผิวหนัง เช่น ทางเดินหายใจแห้ง ทำให้มีเลือดกำเดาออกได้ง่าย ตาแห้ง แพ้แสง ไปจนถึงเพิ่มอาการไอเรื้อรังของทางเดินหายใจ เป็นผื่นแพ้ ผื่นคันได้ง่ายมากขึ้นเช่นกัน

ในช่วงนี้ ที่มีอากาศแปรปรวนไปมา สลับกันระหว่าง ฝนตก ชื้น อากาศร้อน ต้องหมั่นดูแลตนเองเป็นสำคัญ โดยหลักใหญ่ที่ต้องดูแลคือ

 

วิธีการดูแลเด็กๆ ในช่วงอากาศแปรปรวน

1. ดูแลการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ รับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ปรุงสุก น้ำดื่มต้องเป็นน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่น

2. ดูแลให้หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอๆ

3. พาไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มสมดุลของร่างกาย ระบายความร้อน เหงื่อ และการขับของเสีย

4. ดูแลให้พักผ่อนอย่างเพียงพอ ในที่ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อเพิ่มพลังงานให้ร่างกาย

5. เด็กๆที่มีโรคประจำตัว ควรจะศึกษาข้อมูลหรือสอบถามแพทย์ผู้ดูแล เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงหรือการดูแลเป็นพิเศษ และมียาติดตัวอยู่เสมอ

 

 

สนับสนุนข้อมูลโดย :

พญ.สิริรักษ์ กาญจนธีระพงค์  กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา

ศูนย์สุขภาพเด็ก (Children’s Health Center) โรงพยาบาลนวเวช