• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
25 พฤษภาคม, 2022
วิดีโอความรู้สุขภาพ

โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ “Atrial Fibrillation” อาการอะไรบ้างที่บ่งชี้ว่าอาจเป็นโรคหัวใจนี้และจำเป็นต้องไปพบแพทย์ที่ศูนย์หัวใจเพื่อทำการวินิจฉัย