• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
19 พฤษภาคม, 2022
บทความสุขภาพ

ทำไมฟลูออไรด์จึงป้องกันฟันผุ

เนื่องจากสาเหตุที่ทำให้เกิดฟันผุคือการที่แบคทีเรียในช่องปากสร้างกรดมาทำลายโครงสร้างของฟันหรือที่เรียกกันว่า demineralization ดังนั้นหน้าที่ของฟลูออไรด์ก็คือการส่งเสริมการสะสมของแร่ธาติ หรือ remineralization นั่นเอง ซึ่งเกิดขึ้นจากฟลูออไรด์อิสระกระตุ้นให้เกิดการสะสมแร่ธาตุและยับยั้งการละลายตัวของแร่ธาตุที่ผิวฟันในคราบจุลินทรีย์และผิวเคลือบฟัน และมีการแทนที่ในผลึก hydroxyapatite สร้างเป็นผลึกที่ทนต่อการละลายของกรดได้มากขึ้น จึงเป็นสาเหตุที่ฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุได้นั่นเอง

 

การเคลือบฟลูออไรด์สำหรับเด็กที่ทำโดยทันตแพทย์คืออะไรบ้าง

เวลาผู้ปกครองพาเด็กๆมาเคลือบฟลูออไรด์ จะเห็นว่าทันตแพทย์ใช้ฟลูออไรด์ในรูปแบบต่างกันขึ้นอยู่กับเด็กในแต่ละช่วงอายุหรือการให้ความร่วมมือของเด็กๆแต่ละคน ซึ่งโดยทั่วไปทันตแพทย์จะใช้ฟลูออไรด์สองรูปแบบ ได้แก่

1. ฟลูออไรด์เจล (gel)

การใช้ฟลูออไรด์เจล สามารถลดอัตรา ฟันผุ อุด ถอน เฉลี่ยร้อยละ20 ในฟันน้ำนมแต่ไม่พบประสิทธิภาพในการยับยั้งการลุกลามของรอยฟันผุ มักใช้กับ เด็กมีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูงและ อายุตั้งแต่ 6ปีขึ้นไปที่สามารถให้ความร่วมมือในการเคลือบฟลูออไรด์ สารประกอบฟลูออไรด์ที่ใช้ได้แก่ 1.23 % Acidulated phosphate fluoride; APF)ซึ่งการเคลือบฟลูออไรด์เจลนั้น เริ่มแรกทันตแพทย์จะทำการขัดฟันให้คราบต่างๆหลุดออกจากตัวฟันก่อน แล้วจึงเลือกถาดใส่เจลให้เหมาะกับขนาดและจำนวนฟันของเด็ก จากนั้นใส่เจลในถาดและให้กัดถาดไว้เป็นเวลา 4นาที โดยมีการดูดน้ำลายและเจลส่วนเกินตลอดเวลา โดยหลังจากเคลือบฟลูออไรด์เจล ทันตแพทย์จะให้คำแนะนำผู้ปกครองให้เด็กงดบ้วนน้ำ ดื่มน้ำ หรือรับประทานอาหาร 30 นาที

2. ฟลูออไรด์วาร์นิช

ฟลูออไรด์วาร์นิชมีประสิทธิภาพการป้องกันฟันผุร้อยละ 33 ในฟันน้ำนม โดยมักจะใช้สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี หรือ เด็กที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือ และ มีความ เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูง หรือมีฟันเริ่มผุ (white spot lesion)  โดยมักจะหลีกเลี่ยงในกรณีที่เด็กมีประวัติการแพ้วัสดุที่มีลักษณะกาวเหนียวเป็นส่วนประกอบ ผู้ที่มีแผลในปาก มีโรคเหงือก หรือมีการอักเสบของเนื้อเยื่อในช่องปาก หรือเป็นโรคหอบหืด

 

โดยทันตแพทย์จะทาฟลูออไรด์วาร์นิชหลังขัดฟัน เช่นเดียวกับฟลูออไรด์เจล แต่ฟลูออไรด์วานิชจะมีลักษณะเป็นครีมข้นเหนียว ไม่มีถาดสำหรับใส่ โดยเน้นทาบริเวณฟัน เลี่ยงบริเวณเหงือกเพื่อลดโอกาสแพ้หรือระคายเคือง โดยทันตแพทย์จะให้คำแนะนำผู้ปกครองให้เด็กงดอาหารแข็ง 2ชั่วโมง และงดแปรงฟันในวันนั้น เพื่อเพิ่มเวลาในการยึดติดและการปล่อยฟลูออไรด์สู่ฟัน

 

รายละเอียดโปรแกรมขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ : คลิก

 

สนับสนุนข้อมูลโดย

ทพญ.อติพร จุลศักดิ์ศรีสกุล  แพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมทั่วไป

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลนวเวช