• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
18 พฤษภาคม, 2022
บทความสุขภาพ

ฟันผุ

ในช่องปากของคนเรานั้นโดยปกติแล้วจะมีแบคทีเรียอาศัยอยู่ ซึ่งเมื่อเรารับประทานอาหาร โดยเฉพาะอาหารประเภทน้ำตาลและมีเศษตกค้าง แบคทีเรียในช่องปากก็จะสร้างกรดออกมาเพื่อมาย่อยเศษอาหารเหล่านั้น ทำให้เกิดกระบวนการสลายของแร่ธาตุ หรือ Demineralize ของฟันขึ้น

หรืออาจจะเรียกได้ว่าแมงกินฟันที่พูดถึงกันนั้น ก็คือแบคทีเรียที่สร้างกรดมาทำลายฟันนั่นเอง

ยิ่งโดยเฉพาะเมื่อเรารับประทานอาหารบ่อยๆรือทานของว่างจุบจิบ ความถี่ในการรับประทานนี้ก็ยิ่งเพิ่มอันตราการเกิดฟันผุมากขึ้นไปด้วย

ซึ่งเราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงสภาพฟันของตนเองได้ โดยการสังเกตสีและลักษณะของฟัน เมื่อฟันผุเริ่มแรกจะมีลักษณะเป็นสีขาวขุ่นคล้ายรอยด่าง จากนั้นจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำขึ้น และสุดท้ายเนื้อฟันจะเริ่มทะลุเป็นรู และอาจลุกลามจนทะลุถึงชั้นโพรงประสาทฟัน ทำให้เกิดอาการปวด บวมหรือมีตุ่มหนองขึ้นมาในช่องปากได้

ทั้งนี้เราก็ไม่สามารถเห็นทุกตำแหน่งในช่องปากด้วยตัวเองได้ เช่นซอกฟันด้านประชิดหรือฟันบน ดังนั้นการไปตรวจฟันประจำปีจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในการดูแลป้องกันฟันผุ

ซึ่งหากพบว่ามีฟันผุแล้วปล่อยทิ้งไว้ นอกจาก ฟันผุที่จะลุกลามจนมีขนาดใหญ่ สร้างความเจ็บปวดและความลำบากในการรับประทานอาหาร รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันแล้ว ยังอาจส่งผลเสียถึงบุคลิกภาพโดยรวม เช่นการมีกลิ่นปาก หรือการติดเชื้อร้ายแรงอื่นๆได้ เป็นต้น

 

ดังนั้นเราจึงควรป้องกันฟันผุด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้ง ครั้งละมากกว่าสองนาที อาจจะร่วมกับการแปรงแห้งหรือการบ้วนฟองออกอย่างเดียวเพื่อคงฟลูออไรด์ในช่องปาก รวมไปถึงการใช้ไหมขัดฟันตามซอกฟันให้ถูกวิธีเพื่อกำจัดเศษอาหารที่คงค้างในส่วนที่แปรงสีฟันไปไม่ถึง

เลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ และพบทันตแพทย์ทุก6เดือนเพื่อตรวจเช็คสุขภาพช่องปากให้ดีอยู่อย่างสม่ำเสมอ

 

โปรแกรมเหมาจ่ายตรวจสุขภาพฟัน : คลิก

 

โปรแกรมขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี : คลิก

 

สนับสนุนข้อมูลโดย

ทพญ.อติพร จุลศักดิ์ศรีสกุล  แพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมทั่วไป

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลนวเวช