• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
16 พฤษภาคม, 2022
ข่าวสาร

รพ.นวเวช ร่วมบรรยายพิเศษ การเสริมสร้าง IQ & EQ

รพ.นวเวช ร่วมบรรยายพิเศษ การเสริมสร้าง IQ & EQ และแนะนำบริการ One Day Care สำหรับเด็กวัยเรียน’ ให้กับคณาจารย์ รร.เลิศหล้า เกษตร-นวมินทร์

 

 

 

 

“โรงพยาบาลนวเวช” โรงพยาบาลย่านเกษตรนวมินทร์ รัชดา-รามอินทรา ที่มุ่งให้บริการทางการแพทย์ที่ดีและเข้าถึงง่าย Accessible Quality Healthcare พร้อมดูแลสุขภาพของทุกคนอย่างเข้าอกเข้าใจ ร่วมกับ โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘การเสริมสร้าง IQ & EQ พร้อมแนะนำบริการ One Day Care และการประเมินอาการเบื้องต้นสำหรับเด็กวัยเรียน’ โดย พญ.ดวงรัตน์ วังเกล็ดแก้ว กุมารแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์สุขภาพเด็ก พญ.สิริรักษ์ กาญจนธีระพงค์ กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ศูนย์สุขภาพเด็ก พร้อมด้วยทีมงานจาก รพ.นวเวช เพื่อถ่ายทอดสาระความรู้อันเป็นประโยชน์ให้กับคณาจารย์ จำนวน 150 ท่าน โดยมี อ.ชัชมน เกิดผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล และ อ.คงเดช ฟองไววิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและอาคารสถานที่ โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อเร็ว ๆ นี้