• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
11 พฤษภาคม, 2022
วิดีโอความรู้สุขภาพ

การผ่าตัดหัวใจ

โรคหัวใจ เมื่อไหร่ที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด และดูแลร่างกายอย่างไรเมื่อผ่าตัดหัวใจ โดยนพ.บุลวัชร์ หอมวิเศษ ศัลยศาสตร์ทรวงอก