• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
30 มีนาคม, 2022
บทความสุขภาพ

ไข้หวัดใหญ่ 

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่า (Influenza Virus) ในระบบทางเดินหายใจส่วนบน ทำให้มีไข้ ไอ น้ำมูก คัดจมูก จาม ปวดเมื่อตามตัว อ่อนเพลีย อาการคล้ายกับไข้หวัด แต่อาการจะรุนแรงกว่า บางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคหลอดลมอักเสบ และปอดอักเสบ นอกจากนั้นการติดเชื้ออาจไปกระตุ้นทำให้เกิดการกำเริบของโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ, เบาหวาน,โรคหอบหืด การระบาดของไข้หวัดใหญ่ เกิดเป็นช่วงๆ โดยเฉพาะฤดูฝนและฤดูหนาว ซึ่งเชื้อที่ระบาดในแต่ละปีอาจเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน

 

เพราะทุกคนมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ องค์การอนามัยโลก (WHO) และ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกา(CDC) ได้ให้การแนะนำวิธี ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี กับเด็กตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและผู้ใหญ่

 

บุคคลกลุ่มเสี่ยงต่อการรับเชื้อและการเกิดภาวะแทรกซ้อน

  • เด็กที่อายุ6 เดือน ถึง 5 ปี
  • ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป
  • หญิงตั้งครรภ์ และ ผู้หญิงที่อยู่ในระยะ 2 สัปดาห์หลังคลอด
  • ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน หัวใจ ปอด เส้นเลือดสมองตีบ โรคไตเรื่อรัง

 

ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2 ชนิด ได้แก่

1. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์

2. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์

 

โดยวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์สามารถครอบคลุมเชื้อไวรัสสายพันธุ์ A ทั้ง H1N1 และ H3N2 และสายพันธุ์ B ทั้งตระกูล Victoria และ Yamagata จึงเพิ่มความสามารถในการครอบคลุมเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่มีการระบาด ทำให้ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้ดีขึ้น

 

แนะนำฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี เนื่องจากวิวัฒนาการของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในแต่ละปี เป็นเชื้อต่างชนิดกันและบางสายพันธุ์คาดการณ์การระบาดได้ยาก ดังนั้นควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้มีภูมิคุ้มกันสูงตลอดเวลาและครอบคลุมสายพันธุ์ที่คาดว่าจะระบาดในปีนั้นๆให้มากที่สุด โดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตลอดปี แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ก่อนฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) และก่อนฤดูหนาว (เดือนตุลาคม) เนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาด

 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์มีประโยชน์อย่างไร?

  • ป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ครอบคลุมสายพันธุ์มากขึ้น
  • ลดอัตราการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่
  • ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน
  • ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และลดอัตราการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
  • ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่
  • ลดการขาดงานหรือขาดเรียน

 

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ คลิก 

 

สนับสนุนข้อมูลโดย

พญ.พวงรัตน์ ตั้งธิติกุล  ศูนย์อายุรกรรม

แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ