• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
24 มีนาคม, 2022
บทความสุขภาพ

Stroke โรคหลอดเลือดสมอง

ในทุกๆ 6 วินาที จะมีคนเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง อย่างน้อย 1 คน เราหวังว่า 1 ในนั้นจะไม่ใช่คุณ

 

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หมายถึง ภาวะที่สมองขาดเลือด ไปเลี้ยงเฉียบพลันเนื่องจากหลอดเลือดสมองตีบ, อุดตัน หรือหลอด เลือดสมองแตก

โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Ischemic stroke) พบได้ค่อนข้างบ้อยประมาณ 70-80% เกิดจากลิ่มเลือดที่ เกิดขึ้นในบริเวณอื่นๆ หรือจากลิ้นหัวใจ ไหลตามกระแสเลือดไปอุดเส้นเลือดสมองหรือเกิดจากหลอดเลือดสมอง อุดตันจากคราบไขมันในเลือด

 

โรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic stroke)     พบได้ ประมาณ 20-30% เกิดจากหลอดเลือดมีความผิดปกติ เช่น เส้นเลือดโป่งพอง หรืออาจเกิดจากหลอดเลือดเสียความยืดหยุ่นจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือด ทำให้เส้นเลือดแข็งแต่เปราะและแตกง่าย ทำให้เกิดเลือดคั่งในสมอง

 

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองนั้นมีด้วยกันหลายชนิด ที่สำคัญ เช่น

– ภาวะความดันโลหิตสูง

– โรคเบาหวาน

– ภาวะไขมันในเลือดสูง

– โรคหัวใจ อาทิ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ, โรคหลอดเลือด หัวใจตีบ

– สูบบุหรี่จัด

– ดื่มสุราเป็นประจำ

– ขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม

– ภาวะนอนกรนที่มีการหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep apnea)

– ภาวะทีมีความเข้มข้นของเลือดมากผิดปกติ

– ภาวะน้ำหนักเกิน

– ญาติสายตรงเคยมีประวัติป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง

 

จากสถิติในประเทศไทยพบว่า มีผู้ป่วย Stroke เพิ่มปีละกว่าแสนราย และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆของคนไทย ดังนั้น หากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นต้องรีบพบแพทย์ทันที เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต ส่วนผู้ที่รอดชีวิตซึ่งมีจำนวนมากกว่านั้น ต้องประสบกับความทุกข์ทรมานจากความพิการ เช่น อัมพฤกษ อัมพาต เป็นต้น การตรวจหาปัจจัยเสี่ยงโรคและให้การควบคุมดูแลเป็นสิ่งสำคัญ สามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้

 

อาการบ่งชี้สัญญาณอันตราย จะมีอาการทางระบบประสาทที่เป็น อย่างรวดเร็วหรือฉับพลัน เช่น – แขน ขา ชา หรือ อ่อนแรง – ตามัว เห็นไม่ชัด หรือเห็นภาพซ่อน – พูดไม่ชัด หรือพูดไม่ออก มีอาการเหมือนลิ้น คับปาก – ปวดศีรษะ มึนงง อาเจียน – บ้านหมุน หรือเสียการทรงตัว เดินเซ