• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
24 มีนาคม, 2022
บทความสุขภาพ

ลากสวนลิ่มเลือด ช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ

หลอดเลือดสมองอุดตัน รักษาไว ไม่เป็นอัมพาต

 

ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients)

หรือสิทธิฉุกเฉินวิกฤตได้ ที่โรงพยาบาลนวเวช ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  • ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients) หรือสิทธิฉุกเฉินวิกฤตได้ ตามนโยบายของรัฐ เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้สามารถเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน ของ  โรงพยาบาลนวเวช  โทร 02 483 9944

 

  • โรงพยาบาลจะดูแลผู้ป่วยจนได้รับยาละลายลิ่มเลือดครบหรือหากมีข้อบ่งชี้ที่จะได้รับการลากสวนลิ่มเลือดในสมอง จนแพทย์ยืนยันแล้วว่าผู้ป่วยพ้นจากภาวะวิกฤต โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา ยกเว้นการรักษาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นหลังพ้นภาวะวิกฤตไปแล้ว

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ  หรือ ศูนย์โรคระบบสมอง Neurology Center