• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
24 มีนาคม, 2022
บทความสุขภาพ

ทุกนาทีคือชีวิต เพราะเราเข้าใจคุณ…..โรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน (“Acute Ischemic Stroke”)

โรงพยาบาลนวเวช เราพัฒนาการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน “Acute Ischemic Stroke ”  ให้สามารถดูแลผู้ป่วยด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงแค่โทร 02 483 9944 เราพร้อมให้การดูแลเริ่มตั้งแต่การรับผู้ป่วยจากบ้านโดยระบบรถพยาบาลฉุกเฉิน (EMS ) ไปจนผู้ป่วยหายดีและสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

 

“โรคหลอดเลือดสมอง” เป็นภาวะที่มีความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง อาจเกิดจากหลอดเลือดตีบหรือแตก ทำให้สมองบางส่วนทำงานผิดปกติ สมองเป็นอวัยวะที่ทนต่อการขาดเลือดได้ในเวลาที่จำกัด ดังนั้น การรักษาผู้ป่วยที่สมองขาดเลือด “เวลา” จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เลือดกลับไปเลี้ยงสมองได้เร็วที่สุด การรักษาที่เร็วจะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสฟื้นตัวได้เร็ว วิธีการรักษาด้วยยาฉีดละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ เป็นการรักษาที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับได้ผลค่อนข้างดี แต่มีข้อจำกัดด้านเวลาที่ต้องวินิจฉัยโรคและเริ่มให้ยาภายใน 4.5 ชั่วโมงหลังจากเกิดอาการ และต้องอยู่ในสถานพยาบาลที่มีความพร้อมที่จะให้การดูแลรักษา มีเครื่องมือสำหรับตรวจวินิจฉัยมีทีมแพทย์ ทีมบุคลากร ที่พร้อมให้การดูแล

 

โรงพยาบาลนวเวช มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน ด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 4.5 ชั่วโมงหรือทำการใส่สายสวนเอาก้อนเลือดที่อุดตันออกจากเส้นเลือดสมอง (Endovascular thrombectomy) ภายใน 6 ชั่วโมง ตามสภาวะอาการของผู้ป่วย ด้วยระบบ Fast Track โดยเริ่มตั้งแต่การรับผู้ป่วยจากบ้าน การนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วยหนัก จนกระทั่งฟื้นฟูสภาพร่างกายและเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังการเจ็บป่วยซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่วงชีวิตที่เราเห็นคุณค่า

 

แนวทางการดูแลผู้ป่วยของ “Stroke Fast Track”

-พบผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงหน้าเบี้ยวพูดลำบาก ชาครึ่งซีก เดินเซ แขนขาอ่อนแรง เวียนศีรษะปวดศีรษะเกิดขึ้นแบบเฉียบพลัน   ประเมินอาการโดยใช้ BEFAST Stroke assessment

B = Balance เดินเซ เวียนศีรษะ บ้านหมุน

E = Eye ตามัวมองไม่เห็น

F= Faceปากเบี้ยว

A = Arms แขนขาอ่อนแรง

S = Speech ลิ้นแข็ง พูดไม่ชัด พูดลำบาก

T = Time ระยะเวลาเกิดอาการ

 

ถ้าพบว่ามีอาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งให้รีบนำเข้า “Stroke Fast Track”   ทำการรักษาทันทีตามข้อบ่งชี้

1) ให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 4.5 ชั่วโมงหลังจากมีอาการ

2) ใส่สายสวนเพื่อเอาลิ่มเลือดออกภายใน 6 ชั่วโมง เมื่อมีข้อบ่งชี้และไม่มีข้อห้าม

3)  ผ่าตัดเพื่อลดความดันในสมอง กรณีมีเลือดออก เมื่อมีข้อบ่งชี้

 

“Stroke Fast Track” จึงเป็นแนวทางที่ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน รวดเร็ว ให้ทันกับเวลาที่มีจำกัดของผู้ป่วยที่จะสามารถให้การรักษาด้วยยาได้ ก่อนที่สมองจะเสียหายจากการขาดเลือด จึงนับว่าเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสามารถเข้ารับการรักษาที่ รพ.นวเวช โดยใช้ สิทธิ UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients)  สิทธิการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โรงพยาบาลจะดูแลผู้ป่วยจนได้รับยาละลายลิ่มเลือดครบ จนแพทย์ยืนยันแล้วว่าผู้ป่วยพ้นจากภาวะวิกฤต หากไม่สามารถละลายลิ่มเลือดได้ และมีความจำเป็นต้องลากสวนลิ่มเลือด ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลนวเวชก็จะทำการลากสวนลิ่มเลือดในสมอง  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา ยกเว้นการรักษาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นหลังพ้นภาวะวิกฤตไปแล้ว   ติดต่อ โรงพยาบาลนวเวช  เรียกรถฉุกเฉิน 0 2483 9944