• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
16 มีนาคม, 2022
ข่าวสาร

รพ.นวเวช ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลครบรอบ 1 ปี

 

โรงพยาบาลนวเวช โรงพยาบาลย่านเกษตรนวมินทร์ รัชดา-รามอินทรา ที่มุ่งให้บริการทางการแพทย์ที่ดีและเข้าถึงง่าย จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และไหว้ศาลพระพรหม เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลนวเวชเปิดให้บริการครบรอบ 1 ปี โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการบริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

รายชื่อบุคคลในภาพ (เรียงจากซ้ายไปขวา)

 1. นางกันตลักษณ์ หงส์ลดารมภ์
 2. นายณัฐพล เดชวิทักษ์
 3. นายณพ ณรงค์เดช
 4. นางผาสุข รักษาวงศ์
 5. ดร.นพ.เกริกยศ ชลายนเดชะ
 6. นายบูลพัฒน์ วิศรุตวงศ์

 

 

 

รายชื่อบุคคลในภาพ (เรียงจากซ้ายไปขวา)

 1. นายบูลพัฒน์ วิศรุตวงศ์
 2. ดร.นพ.เกริกยศ ชลายนเดชะ
 3. นายบุญชัย โชควัฒนา
 4. ดร.ศิริ การเจริญดี
 5. นางผาสุข รักษาวงศ์
 6. นางกันตลักษณ์ หงส์ลดารมภ์

 

 

รายชื่อบุคคลในภาพ (เรียงจากซ้ายไปขวา)

 1. ดร.นพ.เกริกยศ ชลายนเดชะ
 2. นายณพ ณรงค์เดช
 3. ดร.ศิริ การเจริญดี
 4. นางผาสุข รักษาวงศ์
 5. นายณัฐพล เดชวิทักษ์