• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
23 กุมภาพันธ์, 2022
วิดีโอความรู้สุขภาพ

มิติใหม่ของการตรวจคัดกรองมะเร็งโดยตรวจระดับยีนส์

มิติใหม่ของการตรวจคัดกรองมะเร็งโดยตรวจระดับยีนส์ โดย นพ.วิกรม เจนเนติสิน แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาและเคมีบำบัด ศูนย์มะเร็งและโรคเลือด