• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
15 กุมภาพันธ์, 2022
บทความสุขภาพ

เทคนิคการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องแบบแผลเล็ก (MISS)

ปัจจุบันเทคโนโลยีการผ่าตัดกระดูกสันหลังได้พัฒนาขึ้นมาก เพื่อเพิ่มคุณภาพการรักษา ทั้งขนาดแผล ความเจ็บ ความปลอดภัย และระยะเวลาพักฟื้น เรียกว่าเทคนิคการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องแบบแผลเล็ก หรือ Minimally Invasive Spine Surgery (MISS)

 

MISS คือการผ่าตัดรักษาอาการปวดหลัง โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ผู้ที่โพรงประสาทสันหลังตีบแคบ  หมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทจากความเสื่อมตามอายุ  โดยแพทย์จะใช้เทคนิคการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องแบบแผลเล็ก (MISS) มาช่วยในการผ่าตัด

 

โดยการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องแบบแผลเล็ก (MISS) อาจจะใช้กล้อง Endoscope หรือกล้อง Microscope เเละ tubular และอุปกรณ์ Microsurgery มาช่วยในการผ่าตัด ทำให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากการผ่าตัด ได้มากกว่าการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบเทคนิคเดิม  ที่ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ลดการบาดเจ็บ เสียเลือดน้อย และฟื้นตัวได้เร็ว ในปัจจุบันการผ่าตัดแบบแผลเล็กเป็นวิธีที่แพร่หลายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในกลุ่มศัลยแพทย์ระบบประสาทและศัลยแพทย์กระดูกทั่วโลก

 

เทคนิคการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องแบบแผลเล็ก (MISS) ผู้ป่วยจะได้ประโยชน์ในหลายด้านดังต่อไปนี้

การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องแผลเล็ก (MISS)

การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบเทคนิคเดิม

1. แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก อาจเล็ก 1-2 เซนติเมตร

2. เสียเลือดน้อย

3. ปวดแผลผ่าตัดน้อยกว่า

4. ลดการบาดเจ็บ ลดการฟกช้ำ ของกล้ามเนื้อบริเวณโดยรอบแผลผ่าตัด

5. ฟื้นตัวเร็ว กลับบ้านได้ใน 2 – 3 วัน หลังผ่าตัด

6. ลดโอกาสแผลติดเชื้อ

1. แผลผ่าตัดมีขนาดใหญ่

2. เสียเลือดมาก

3. ปวดแผลมาก เนื่องจากแผลผ่าตัดขนาดใหญ่

4. กล้ามเนื้อและอวัยวะใกล้เคียงฟกช้ำ ได้รับการบาดเจ็บจากการผ่าตัด

5. พักฟื้นนาน นอน รพ. หลายวัน

6. แผลมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย

 

เทคนิคการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องแผลเล็ก (MISS) ช่วยให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้เร็ว และลดภาวะแทรกซ้อนในการผ่าตัด ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นหลังผ่าตัดเร็ว อาการปวดแผลหลังผ่าตัดน้อยและมีความพึงพอใจในการรักษาโดยวิธีนี้อย่างมาก

 

การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องแบบแผลเล็ก ปัจจุบันมี 2 วิธีดังนี้

  • Endoscopic Discectomy คือ การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องที่พัฒนาการผ่าตัดอีกขั้น โดยการผ่าตัดผ่านกล้อง Endoscope แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก 0.8 เซนติเมตร เพียงแผลเดียว (Single Portal) จากทางด้านข้างหรือด้านหลัง โดยมีระบบน้ำหล่อเลี้ยงตลอดเวลา และมีการใช้เครื่องช่วยจี้หยุดเลือดขณะที่แพทย์ทำการผ่าตัด เพื่อให้แพทย์มองเห็นภาพชัดเจน ผ่านจอ Monitor ด้วยชุดเครื่องมือการผ่าตัดแบบเฉพาะ ที่เห็นภาพชัดเจนทั้งแสง และการขยายภาพ (Excellent Magnification and Vision)

 

ใครที่เหมาะกับการผ่าตัดด้วยวิธี Endoscopic

  • ผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
  • ผู้ป่วยโรคโพรงประสาทตีบแคบทับเส้นประสาท จากภาวะเสื่อมของกระดูกสันหลัง ข้อต่อ และหมอนรองกระดูก

 

ข้อดีของการผ่าตัด Endoscopic

  • ผ่าตัดภายใต้การมองเห็นที่ชัดเจนทั้งแสงและการขยายภาพ
  • ลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อ และกระดูก
  • แผลผ่าตัดขนาดเล็ก เจ็บน้อย เสียเลือดน้อย ลดเวลาในการนอนโรงพยาบาล
  • ลดการเกิดแผลเป็นในโพรงกระดูกสันหลัง ไม่มีพังผืดรัดเส้นประสาท
  • Microscope Discectomy คือการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง Microscope หรือ กล้องจุลทรรศน์ วิธีนี้เป็นการผ่าตัดรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ซึ่งตัวกล้องจะอยู่นอกตัวของผู้ป่วยแต่จะทำหน้าที่ช่วยขยายภาพในบริเวณที่เราจะทำการผ่าตัดให้ใหญ่ขึ้น โดยการผ่าตัดวิธีนี้ยังคงเป็นการผ่าตัดแบบเปิด แต่แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลง เพียง 3 เซ็นติเมตร แต่ยังคงมีการตัดเลาะกล้ามเนื้อ และกระดูกออกบางส่วน เพื่อให้เห็นบริเวณที่ต้องการผ่าตัดชัดเจนขึ้น ปัจจุบันก็มีผู้คิดค้นเพื่อที่จะทำให้ลดขนาดของแผลผ่าตัดลงไปได้อีก

 

 

สนับสนุนข้อมูลจาก

นพ.เทวเจษฎา ภาเรือง แพทย์หัวหน้าศูนย์กระดูกสันหลังและกระดูกคอ โรงพยาบาลนวเวช