• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
11 กุมภาพันธ์, 2022
บทความสุขภาพ

STAGE OF CANCER : มะเร็งต่อมลูกหมาก

 

มะเร็งต่อมลูกหมาก ถูกจัดให้เป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆในผู้ชายไทย และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยลักษาณะของโรคที่มีการเติบโตอย่างช้าๆและไม่มีอาการบ่งชี้ที่ชัดเจนหรือหากมีอาการก็จะมีลักษณะคล้ายกับอาการต่อมลูกหมากโต

ระยะที่ 1 มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งอยู่เฉพาะในต่อมลูกหมากค่า PSA น้อยกว่า 10 ในระยะนี้สามารถรักษาให้หายได้

 

ระยะที่ 2 มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA มากกว่า 10 แต่น้อยกว่า 20 ตัวโรคยังอยู่เฉพาะในต่อมลูกหมากไม่ลุกลามออกนอกต่อมลูกหมาก ไม่ไปต่อมน้ำเหลือง

 

ระยะที่ 3 มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA  มากกว่าหรือเท่ากับ 20 มะเร็งเริ่มลุกลามออกนอกต่อมลูกหมาก ไปอวัยวะข้างเคียงรอบๆยังไม่ไปต่อมน้ำเหลือง

 

ระยะที่ 4 มะเร็งต่อมลูกหมาก

ระยะ 4 (A) ตัวโรคลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองข้างเคียง

ระยะ 4 (B) ตัวโรคกระจายไปอวัยวะอื่นๆที่ห่างไกล ที่พบบ่อย คือจะกระจายไปที่กระดูกก่อน เมื่อเป็นมากขึ้นจะไปต่อมน้ำเหลืองในช่องท้อง และอวัยวะอื่นๆตามมา

 

สิ่งสำคัญของมะเร็งต่อมลูกหมาก คือการได้รับการตรวจและรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของโรค ก้อนมะเร็งขนาดเล็กและอยู่เฉพาะในต่อมลูกหมาก ยังไม่ลุกลามกระจายตัวไปสู่อวัยวะอื่นๆ จะสามารถรักษาหายขาดได้ แนะนำควรตรวจสุขภาพเป็นประจำร่วมกับตรวจ PSA เมื่ออายุ 50 ปีขึ้นไป ร่วมกับตรวจต่อมลูกหมากทางรูทวารหากมีข้อบ่งชี้

 

สนับสนุนข้อมูลโดย

โดย นายแพทย์วิกรม เจนเนติสิน

แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาและเคมีบำบัด