• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
11 กุมภาพันธ์, 2022
บทความสุขภาพ

STAGE OF CANCER : มะเร็งตับอ่อน

มะเร็งตับอ่อนเป็นโรคร้ายที่มาอย่างเงียบเชียบ กว่าจะรู้ตัวก็มักจะสายเกินไป เนื่องจากตับอ่อนเป็นอวัยวะที่อยู่ลึกภายในช่องท้อง จึงไม่สามารถพบได้จากการตรวจร่างกายทั่วไป ดังนั้นเราไปสังเกตระยะของมะเร็งตับอ่อน กันเลย

ระยะที่ 1 มะเร็งตับอ่อน

Stage I (A) มะเร็งไม่ลุกลามออกนอกตับอ่อนและมีขนาดเล็กกว่า 2 เซนติเมตร และไม่มีการแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองทั้งใกล้และไกล

Stage 2(B) คล้ายกับ Stage I (A) แต่แตกต่างกันตรงที่มะเร็งขนาดใหญ่มากกว่า 2 ซ.ม.

 

ระยะที่ 2 มะเร็งตับอ่อน

Stage II (A) มะเร็งลุกลามออกนอกตับอ่อน แต่ไม่ไปที่หลอดเลือดใหญ่และไม่มีการแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองทั้งใกล้และไกล

Stage II (B) มะเร็งลุกลามหรือไม่ลุกลามออกนอกตับอ่อน แต่ไม่ไปที่หลอดเลือดใหญ่และมีการแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง  แต่ไม่ไปต่อมน้ำเหลืองไกล

 

ระยะที่ 3 มะเร็งตับอ่อน มะเร็งลุกลามออกนอกตับอ่อนและที่หลอดเลือดใหญ่และอาจมีหรือไม่มีการแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง แต่ไม่ไปต่อมน้ำเหลืองไกล

 

ระยะที่ 4 มะเร็งตับอ่อน มะเร็งลุกลามไปอวัยวะห่างไกล

 

การรักษาด้วยการผ่าตัดอาจไม่สามารถทำได้ทุกราย ซึ่งมักจะเป็นรายที่ก้อนมีขนาดเล็กๆและอยู่ในตำแหน่งไม่กดทำลายอวัยวะข้างเคียง การรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ต้องผ่าตัดวิธีใหม่ เช่น การใช้ไฟฟ้า(IRE)การใช้ความเย็น(Cryotherapy)การใช้สารกัมมันตถาพรังสี(I-125)จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์ การรักษาด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การใช้ยาเคมีบำบัดหรือการใช้รังสีรักษายังไม่สามารถทำให้หายขาดได้อาจใช้ในการรักษาแบบผสมผสาน

 

สนับสนุนข้อมูลโดย

โดย นายแพทย์วิกรม เจนเนติสิน

แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาและเคมีบำบัด