• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
11 กุมภาพันธ์, 2022
บทความสุขภาพ

STAGE OF CANCER : มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

อาการสำคัญของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ คือ ปัสสาวะปนเลือด ซึ่งมักมีสีแดงอ่อนหรือสีคล้ายเครื่องดื่มโคล่า หรือพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะเมื่อส่งตรวจ อาจมีอาการอื่นๆร่วมด้วย เช่น เจ็บหรือแสบขณะปัสสาวะ เจ็บอุ้งเชิงกราน ปวดหลัง ปัสสาวะบ่อย ท่านอาจจะเสี่ยงเป็น มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

ระยะที่ 1 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งยังไม่มีการลุกลาม รักษาโดยการผ่าตัด โดยใช้กล้องส่องผ่านท่อปัสสาวะเพื่อไปตัดเนื้องอกภายใน บางกรณีจำเป็นต้องใส่ยาเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งร่วมด้วย

 

ระยะที่ 2 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งมีการลุกลามเข้าชั้นกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะ แต่ยังอยู่ภายในกระเพาะปัสสาวะ ไม่มีการกระจายไปต่อมน้ำเหลือง รักษาโดยการผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด และหรือการฉายแสงร่วมกับยาเคมีบำบัด

 

ระยะที่ 3 มะเร็งปัสสาวะ มะเร็งมีการลุกลามไปยังเนื้อเยื่อรอบกระเพาะปัสสาวะหรือทะลุกระเพาะปัสสาวะไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียง และกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองรอบๆโดยที่ยังไม่มีการกระจายไปอวัยวะอื่นๆรักษาโดยการให้ยาเคมีบำบัดก่อนผ่าตัด หรือผ่าตัดก่อนแล้วตามด้วยยาเคมีบำบัดและการฉายแสง

 

ระยะที่ 4 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งลุกลามออกนอกกระเพาะปัสสาวะไปยังผนังช่องท้องอุ้งเชิงกราน และหรือลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองหรืออวัยวะอื่นๆที่อยู่ไกลออกไป เป้าหมายการรักษาเพื่อควบคุมโรค ประคับประคองตามอาการ โดยการใช้ยาเคมีบำบัด การใช้ยาพุ่งเป้า หรือภูมิคุ้มกันบำบัดด้วยแนวทางการรักษาแบบการแพทย์แม่นยำ (precision cancer medicine)

 

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นโรคที่ไม่มีสาเหตุแน่ชัดจึงไม่มีวิธีการป้องกันที่ได้ผลชัดเจน อย่างไรก็ตาม การดูแลเอาใจใส่สุขภาพอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคนี้ได้ เช่น ดื่มน้ำมากๆ รับประทานผักและผลไม้ให้หลากหลาย เลิกดื่มสุรา งดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงสารประกอบเบนซินหรือไฮโดรคาร์บอน ปรึกษาแพทย์หากมีอาการปัสสาวะผิดปกติ เช่น ปัสสาวะปนเลือด ปัสสาวะลำบาก และหมั่นตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำ

 

สนับสนุนข้อมูลโดย

โดย นายแพทย์วิกรม เจนเนติสิน

แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาและเคมีบำบัด