• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
11 กุมภาพันธ์, 2022
บทความสุขภาพ

ฟอกสีฟัน

ปัจจุบันการฟอกสีฟันเป็นทางลือกหนึ่งของคนที่อยากมีฟันขาวเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและรอยยิ้มที่ สดใส โดยวิธีการฟอกสีฟันที่คลินิกก็เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมาก

เนื่องจากสามารถทำให้สีฟันขาวขึ้นได้ในครั้งแรกที่ทำ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงก็เสร็จจึงเหมาะกับคนที่มีเวลาน้อย สารฟอกสีฟันที่นิยมใช้กันคือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide) ที่ความเข้มข้นต่างๆโดยที่ สารฟอกสีฟันนี้จะทำปฏิกิริยาเพื่อให้เม็ดสีบนเนื้อฟันเกิดการแตกตัวเป็นโมเลกุลเล็กๆเม็ดสีจะจางลง ฟันจึงมีสีที่ ขาวขึ้น สำหรับการฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์เป็นผู้ให้การรักษาอาจมีการใช้พลังงานแสงสีฟ้าหรือเลเซอร์ช่วย กระตุ้นการทำงานของน้ำยาฟอกสีฟันร่วมด้วย ขั้นตอนการฟอกสีฟัน

โดยทันตแพทย์เป็นผู้ให้การรักษาที่คลินิก

1. ตรวจสภาพฟันและประเมินสีฟันก่อนการฟอกสีฟัน ถ้าหากมีฟันผุหรือหินปูน ทันตแพทย์จะอุดฟันและ ทำความสะอาดผิวฟันให้เรียบร้อยก่อน กรณีที่มีเหงือกร่นหรือคอฟันสึกซึ่งพบว่าจะทำให้มีโอกาสเกิดอาการ เสียวฟันสูง ทันตแพทย์จะทำการแก้ไขก่อน

2. ขณะทำการฟอกสีฟันนั้น ทันตแพทย์จะให้ผู้ฟอกสีฟันสวมแว่นตาป้องกันแสงและใส่อุปกรณ์สำหรับกันแก้ม ลิ้น ริมฝีปากและทาเจลบริเวณขอบเหงือก เพื่อป้องกันการระคายเคืองถ้าหากสารฟอกสีฟันสัมผัสกับ เนื้อเยื่ออ่อน

3. ต่อมาก็จะทาน้ำยาฟอกสีฟันลงบนผิวฟัน อาจจะฉายแสงเลเซอร์หรือไม่ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีและสารฟอกสี ฟันที่ใช้โดยจะฟอกสีฟันเป็นรอบๆรอบละประมาณ 15 นาที 2-4 รอบ ผลข้างเคียงของการฟอกสีฟันที่พบจำนวนมาก คืออาการเสียวฟันระหว่างที่ทำการฟอกสีฟันอยู่และอาการเหล่านี้ จะหายไปเองภายใน 1-2 วัน โดยทันตแพทย์อาจจะให้เจลลดอาการเสียวฟันหรือใช้พวกยาสีฟันลดอาการเสียวฟัน ที่มีส่วนผสมของโพแทสเซียมไนเตรตบรรเทาอาการ การดูแลหลังการฟอกสีฟันควรงดดื่ม ชา กาแฟ น้ำอัดลม การสูบบุหรี่ หรืออาหารที่ทำให้ติดสีที่ฟัน งดรับประทาน อาหารรสจัด ผลไม้รสเปรี้ยว ทำความสะอาดช่องปากและฟันให้ดีเพื่อให้สีฟันคงอยู่ได้นาน

 

 

สนับสนุนข้อมูลโดย

ทพญ.ประภาพรรณ ใจกล้า

ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและรากเทียม

ศูนย์ทันตกรรม