• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
08 กุมภาพันธ์, 2022
บทความสุขภาพ

กลุ่มอาการ office syndrome

ลักษณะการทํางานในปัจจุบันของผู้คนส่วนใหญ่มักเป็นงานที่นั่งทําอยู่ใน office อยู่หน้าจอ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค smart phone เป็นระยะเวลานาน ๆ รวมถึงปัจจุบันมีการทํางานลักษณะwork from home มากขึ้น ซึ่งบางคนอาจไม่ได้เตรียมสถานที่โต๊ะและเก้าอี้ทํางานไว้สําหรับนั่งทํางานเป็นระยะเวลานานๆ ส่งผลกระทบให้เกิดอาการปวดบริเวณกล้ามเนื้อจากการทํางานได้มากขึ้น

 

Office syndrome นับเป็นกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากการทํางานอย่างหนึ่ง ในที่นี้คือกลุ่มอาการที่พบ ได้บ่อยในคนที่มีรูปแบบ หรือลักษณะงานทที่ต้องนั่งทํางานใน Office ซึ่งกลุ่มอาการส่วนใหญ่ที่พบจะเป็น อาการปวดกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะ คอ บ่าไหล่สะบัก และบางรายอาจมีอาการปวดหลังปวดเอวได้

 

แต่ก็อาจมีอาการอื่นนอกเหนือจากอาการปวดกล้ามเนื้อได้แต่พบได้น้อยกว่า เช่นปวดข้อมือ เอ็น ข้อศอกอักเสบ เอ็นข้อมืออักเสบ ผังพืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือ เป็นต้น

 

การดูแลเพื่อช่วยป้องกัน หรือบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อจากกลุ่มอาการ Office syndrome นั้น อย่าง แรก คือ

1. การปรับสภาพแวดล้อม และที่ทํางานให้เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์

  • การจัดโต๊ะทํางานให้เป็นระเบียบ ของที่จําเป็นต้องใช้ จัดอยู่ในระยะเอื้อมของมือทั้งสองข้าง
  • โต๊ะและเก้าอี้ทํางานมีความสูงพอดีเก้าอี้ทํางานปรับระดับให้เหมาะสมได้และอาจมีที่ดัน หลังเพื่อให้หลังอยู่ในท่าธรรมชาติมากที่สุดระหว่างนั่งทํางาน
  • ปรับจอมอนิเตอร์ให้อยู่ระยะที่เหมาะสม ไม่ไกล หรือใกล้สายตาเกินไป ขอบบนของจออยู่ ในระดับสายตาพอดี หน้าจอเอียงรับระดับสายตาประมาณ 7 องศา
  • โต๊ะทํางานมีชั้นแยกสําหรับวางแป้นพิมพ์และเมาส์ในกรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ใช้ แป้นพิมพ์ได้อย่างสบายไม่ต้องเกร็งหรือยกไหล่
  • แสงสว่างที่โต๊ะทํางานเหมาะสมเพื่อลดการเพ่งของดวงตา

 

 

 

 

2. การปรับพฤติกรรมการทํางานให้เหมาะสม

  • ท่านั่งที่เหมาะสม ตัวตรงไม่เอียงไปด้านใด ด้านหนึ่ง เท้าสองข้างว่างแนบพื้น เข่าสะโพก ศอกงอประมาณ 90 องศา หัวไหล่ผ่อนคลาย
  • มีช่วงพักเบรกเป็นระยะ ควรพักอย่างน้อยทุก 1-2 ชั่วโมง เพื่อพักสายตา ปรับเปลี่ยนอิรยาบถ รวมทั้งพักยืดกล้ามเนื้อด้วยตนเองเป็นระยะๆ

 

 

กรณีที่อาการปวดรบกวนมากจนเป็นอุปสรรคในการทํางาน การรักษาทางกายภาพบําบัดด้วยเครื่องมือทางกายภาพ เช่น การให้ความร้อนผ่านทางเครื่องอัลตราซาวน์ เครื่องเลเซอร์การยืดกล้ามเนื้อ การฝังเข็มลดปวดคลายกล้ามเนื้อ เป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถช่วยลดอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถทํางาน และกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้ดีขึ้น

 

สนับสนุนข้อมูลโดย :

นพ.เฉลิมพล ชีวีวัฒน์ แพทย์เฉพาะทางด้านแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลนวเวช