• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
27 มกราคม, 2022
บทความสุขภาพ

ฟันเทียม/ฟันปลอม EP1 ทำไมต้องใส่ฟันเทียม ฟันเทียมแบ่งเป็นกี่ชนิด

เมื่อมีการสูญเสียฟันหรือถอนฟันจะทำให้เกิดช่องว่างไร้ฟันขึ้นในช่องปาก ซึ่งจะส่งผลให้ฟันที่อยู่ติดกับช่องว่างไร้ฟันเกิดการขยับและล้มเอียงเข้าสู่ช่องว่าง และฟันคู่สบก็ยื่นเข้าหาช่องว่างไร้ฟัน หากเป็นมากๆก็จะทำให้การบดเคี้ยวติดขัด เคี้ยวไม่ถนัด เคี้ยวเจ็บ จนอาจะต้องจัดฟันเพื่อให้ฟันกลับมาอยู่ในตำแหน่งปกติ หรืออาจต้องถอนฟันที่ล้มจนทำให้เคี้ยวไม่ได้ออกก็ได้ ดังนั้นจึงแนะนำให้ใส่ฟันเทียมเมื่อมีการถอนฟันจนเกิดเป็นช่องว่างไร้ฟัน

 

นอกจากฟันเทียมจะช่วยป้องกันไม่ให้ฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่ล้มเอียงแล้ว ยังช่วยให้สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้น และช่วยให้เกิดความสวยงามอีกด้วย แล้วฟันเทียมมีแบบไหนบ้างนะ?

ตอบ : ฟันเทียมแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

1. ฟันเทียมถอดได้

  • เป็นฟันเทียมที่สามารถถอดเข้า-ถอดออกจากช่องปากได้
  • ราคาถูกกว่า
  • อาจมองเห็นสีตะขอที่เกี่ยวฟันเทียมไว้กับฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่ ส่งผลให้มองดูแล้วไม่สวยงาม
  • การดูแลรักษาทั้งฟันธรรมชาติและฟันเทียมทำได้ง่าย เนื่องจากถอดฟันเทียมออกมาทำความสะอาดได้

2. ฟันเทียมติดแน่น

  • เป็นฟันเทียมที่ติดแน่นอยู่ในช่องปาก ผู้ป่วยจะไม่สามารถถอดออกเองได้
  • ราคาสูงกว่า
  • การดูแลรักษาทำได้ยากกว่า โดยเฉพาะกรณีที่ใส่เป็นสะพานฟันซึ่งต้องใช้อุปกรณ์เสริม เช่น superfloss หรือ เข็มร้อยไหมขัดฟัน ในการทำความสะอาดบริเวณซอกฟัน แต่ถ้าเป็นรากฟันเทียมการดูแลรักษาความสะอาดจะง่ายกว่า คือดูแลแบบเดียวกับฟันธรรมชาติโดยการใช้แปรงสีฟันและไหมขัดฟันตามปกติได้เลย

 

ใน EP 2 จะพูดถึงฟันเทียมถอดได้ว่ามีแบบไหนบ้าง และต่างกันอย่างไรบ้างค่ะ

 

สนับสนุนข้อมูลโดย

ทันตแพทย์หญิงณัฐธิดา สิริอมราพร

แพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมทั่วไป